tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Förebygg våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning

Den särskilda utsatthet som kan uppstå för personer med funktionsnedsättning när det gäller våld i nära relationer är viktig att uppmärksamma och synliggöra, skriver Funktionsrätt Stockholms stads ordförande Anna Quarnström och intressepolitiska ombudsman Kukkamariia Valtola Sjöberg.

Publicerad: 25 november 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Den som har en funktionsnedsättning befinner sig ofta i en särskilt komplicerad beroendeställning gentemot den som utövar våldet,” skriver Anna Quarnström och Kukkamariia Valtola Sjöberg.

Foto: doidam10/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Våld i nära relationerFunktionsnedsättningStockholmFörebyggande insatser

I dag på internationella dagen mot våld mot kvinnor (25/11) vill vi lyfta den särskilda risk att utsattas för våld som finns för kvinnor med funktionsnedsättning. Vi vet genom flera olika studier att denna grupp i högre grad utsätts för våld än andra grupper av kvinnor.

Just nu går samhället genom en svår tid i och med coronapandemin. Människor blir sjuka och i värsta fall dör, samtidigt som vi tyvärr kan se att kvinnor blir utsatta för ännu mer våld.

Att våld i nära relationer förekommer i en hög utsträckning mot personer med funktionsnedsättning är ingen slump och det är heller ingen slump att det i huvudsak är män som slår kvinnor. Strukturer som möjliggör detta måste identifieras så vi kan bli bättre på förebyggande åtgärder.

Den som har en funktionsnedsättning befinner sig ofta i en särskilt komplicerad beroendeställning gentemot den som utövar våldet. Det kan till exempel både vara vårdgivare och anhöriga, vars stöd personen med en funktionsnedsättning behöver för att klara sin vardag, som brukar våld. Denna beroendeställningen gör att det kan bli ännu svårare för den utsatta att bryta sig loss från en destruktiv relation.

Även andra svårigheter förekommer enligt forskning. Såsom att gränsdragning för den utsatta kan vara svårare på grund av funktionsnedsättningen, att hon inte har tillräcklig information för att kunna agera eller för att hon sedan tidig barndom eller under lång tid varit särbehandlad och utsatts för kränkande behandling. Våldet riskerar också kunna fortgå under lång tid, då den utsatta ofta har ett begränsat nätverk och ibland begränsad möjlighet att själv söka stöd och hjälp.

Den särskilda utsatthet som kan uppstå för personer med funktionsnedsättning när det gäller våld i nära relationer är viktig att uppmärksamma. Under flera år har detta aktualiserats när Stockholms stads trygghetsmätning presenterats. Där kan vi se att personer med funktionsnedsättning är extra utsatta för brott, inklusive olika former av sexualbrott, i och utanför hemmet.

Stockholms stad har ett program angående våld i nära relationer som just nu uppdateras. Vi från Funktionsrätt Stockholms stad vill att Stockholm stad lägger mer fokus i programmet på personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld. Vi är positiva till att staden aktivt arbetar med frågan om våld i nära relationer och lägger fram konkreta förslag till åtgärder på olika nivåer. Vi vill dock poängtera vikten av att ett funktionshinderperspektiv finns med i det arbetet. Den särskilda utsatthet som personer med olika funktionsnedsättningar befinner sig i vad gäller våld i nära relationer behöver uppmärksammas mer.

I det uppdaterade programmet borde Stockholms stad få med att:

■ personer med funktionsnedsättning är en viktig grupp att rikta insatser och stöd till, 
■ en översyn initieras om vilken kunskap, rutiner och stöd som krävs för att ge personer med funktionsnedsättning ett fullgott stöd, 
■ kvinno- och brottsofferjourer samt skyddade boenden som staden ansvarar för eller stödjer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar,
■ utsattheten för personer med funktionsnedsättning samt de strukturella orsakerna till detta ska uppmärksammas vid olika utbildnings- och informationsinsatser som staden håller i rörande våld i nära relationer.

Anna Quarnström, ordförande Funktionsrätt Stockholms stad

Kukkamariia Valtola Sjöberg, intressepolitisk ombudsman Funktionsrätt Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev