tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Förbjud ensamarbete på hvb-hemmen!

Trots avslöjanden om hot, sexuella trakasserier och dödsfall på hvb-hem är situationen fortfarande ohållbar, skriver Vision. Nu måste kommunerna säkerställa trygghet för medarbetare, barn och unga.

Publicerad: 4 april 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ensamarbete ökar risken för otrygghet, skriver Vision.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HVBHotVåldBarnArbete

Veckorevyns avslöjande om sexuella övergrepp på hvb-hem väcker avsky och ilska. Tyvärr har situationen på många håll varit ohållbar i åratal. Redan 2015 larmade Vision om ensamarbete, outbildad personal, hot och våld. Men trots flera allvarliga tillbud och till och med dödsfall har mycket lite hänt.

Hvb betyder hem för vård eller boende. Syftet med en placering i hvb är att bidra till en bättre livssituation för en ung person. Ofta innebär det en beroendeställning för den som är placerad, vilket gör att man ska kunna ställa höga krav på verksamheten. Det måste finnas tillräckligt många anställda och personalen måste vara utbildad och veta hur man ska agera vid olika situationer.

Anställda inom socialt arbete drivs av engagemang och att göra skillnad för andra. De allra flesta är professionella och gör allt de kan för att ge unga det stöd de har rätt till. De övergrepp som framkommer i granskningen är först och främst enskilda personers brott. Men det är också ett samhälle som sviker en redan utsatt ung person. Det minskar tilltron till verksamheter och professioner som det ska gå att lita på.

Det handlar om strukturella problem som gör övergreppen möjliga, som till exempel oseriösa vårdföretag och förekomsten av ensamarbete. En undersökning som Vision gjort bland medlemmar som arbetar inom hvb visar att fler än två av tre arbetade ensamma – ibland eller alltid.

Vi vet att ensamarbete ökar risken för otrygghet, hot eller våld såväl mellan boende som mellan boende och personal. Över hälften av de anställda har blivit utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats, enligt Visions medlemsundersökning.

Vi ser också bristande kunskap hos personalen om Lex Sarah-anmälningar. Det finns arbetsplatskulturer där osund tystnad och lojalitet mellan personal gjort att man inte gått vidare och uppmärksammat ledningen när övergreppen till viss del varit kända bland personalen. Likaså kan otrygga anställningsförhållanden bidra till tystnad.

Nu krävs omedelbara åtgärder från regeringen och arbetsgivarna för trygga och säkra boenden. Vision föreslår:

■ Ensamarbete bör inte vara tillåtet på hvb eller motsvarande boenden. Det är inte förenligt med barnperspektivet och medför ökad risk för otrygghet, hot eller våld. Det behövs tydligare lagar och regler, skärpta föreskrifter från Socialstyrelsen, kommunala krav i upphandlingar och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.
■ Arbetsgivaren måste säkra en tillräcklig bemanning. Det är grundläggande för att tillgodose barnens behov och upprätthålla en stabil verksamhet. Regeringen bör också ta initiativ till en inventering och eventuellt utökande av yrkesutbildning.
■ Chefer behöver en rimlig arbetsbelastning för att ha tid att leda. De behöver ett rimligt antal underställda och en rimlig geografisk spridning på sina ansvarsområden.
■ Säkerställ en garanterad gedigen introduktion för ny personal och inför ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
■ Öka kompetensen om Lex Sarah. All personal måste ha kunskap om vad Lex Sarah innebär och hur de går tillväga vid eventuella missförhållanden. Främja en ansvarsfull förbättringskultur genom ett lärande förhållningssätt från ledning och i personalgruppen.

Om mindre än ett år börjar FN:s barnkonvention att gälla som lag. Kommunerna måste nu säkerställa att medarbetarna på landets hvb har rätt förutsättningar och rätt kompetens för att ge det stöd och den trygghet barn och unga har rätt till.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HVBHotVåldBarnArbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev