fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förbättra samarbetet kring beroendeproblematik”

Möjliggör operativ samverkan mellan skola och socialtjänst så att rätt insatser kan sättas in och följas upp, föreslår Jessica Vikberg, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.

Publicerad: 20 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jessica Vikberg, förbundsordförande för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.


Ämnen i artikeln:

NarkotikaSocialtjänstlagenSkolanSocialtjänsten

Jag önskar oss både hårda och mjuka julklappar av våra beslutsfattare, som tillsammans kan bidra till förändring och förbättring för arbetet mot narkotika från och med år 2023.

Som mest önskad gåva önskar jag att omhändertagna barn ska förbli just omhändertagna, så länge som de behöver vara det. Barnens bästa behöver komma först i alla lägen när den biologiska familjen är drabbad av beroendeproblematik.

LÄS MER: Ministerns besked: Då kan nya socialtjänstlagen vara på plats 

Jag önskar vidare av politikerna att samhället får arbeta med kontinuitet för att minska efterfrågan på narkotika. Ett strukturerat drogförebyggande arbete i skolmiljöer och på arbetsplatser är viktiga beståndsdelar för att förebygga narkotikaanvändande. På tio år har antalet årsarbetskrafter som arbetar med frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS, i kommunerna nästan halverats. Fördubbla dem igen!

Möjliggör också, genom förändring i lagstiftningen, att skolan och socialtjänsten har skyldighet att arbeta med så kallad operativ samverkan. Det skulle möjliggöra att viss information kan delas och gemensam planering och uppföljning av insatser för eleven tillsammans med familjen kan göras.

De som hamnar i beroende av narkotika behöver god vård och stöd för att på bästa sätt tillfriskna från missbruk. En god vård och behandling, och ett inkluderande socialt sammanhang som välkomnar människor tillbaka efter behandling, ökar chansen att tillfrisknandet blir långsiktigt hållbart. Dessutom minskar det både lidande och efterfrågan på narkotika. Ge behövande bättre organiserade vård- och stödinsatser, så att utredande, vårdande och eftervårdande insatser fungerar sömlöst i en sammanhållen vårdkedja.

För att motivera unga människor att sluta med narkotika önskar jag ett system med alternativa påföljder som vård och behandling i stället för böter. Utred möjligheterna att höja åldersgränsen för att utfärda straffvarning vid ringa narkotikabrott upp till 20 år.

Alla jordens länder har förbundit sig att bekämpa narkotika genom undertecknandet av FN:s narkotikakonventioner. Det innebär att länderna har åtagit sig att arbeta för att minska användning av narkotika och att komma åt illegal produktion, smuggling och distribution av droger.

Mot den bakgrunden har rättsväsendet en viktig roll att spela för att minska tillgången på narkotika i samhället. Insatserna som svensk tull och polis liksom andra inom rättsväsendet gör på narkotikaområdet behöver vässas kontinuerligt. Ge brottsbekämpande myndigheter de resurser och befogenheter de behöver för att störa handeln med narkotika i och till Sverige. 

Lagstiftning spelar en normerande roll för att minska efterfrågan på narkotika. I dagens läge krävs ett politiskt ledarskap, både för den inhemska politiken och på EU-nivå, som kan stå emot den legaliseringstrend som nu även kommit till Europa. 

Riksdag och regering behöver markera kraftigt mot andra länder som bryter mot FN:s narkotikakonventioner och ta initiativ till dialog och samordning mellan de EU-länder som motsätter sig en legalisering, för att värna FN:s narkotikakonventioner och EU-rätten.

Sist men inte minst vill jag skänka kraft till alla er som kämpar med eget eller en anhörigs drogberoende – jag vet att ni finns, fattig som rik – så att ni orkar stå emot narkotikans kraft och få finast möjliga framtid.

Jessica Vikberg
Förbundsordförande, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev