torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förbättra läkemedelssituationen på säbo”

Kommunerna bör använda den farmaceutiska kompetensen bättre, anser Åsa Lindestam, Eva Eriksson, Liza di Paolo-Sandberg och Rasmus Nerman från projektet Koll på läkemedel.

Publicerad: 18 januari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Åsa Lindestam, Eva Eriksson, Liza di Paolo-Sandberg och Rasmus Nerman från projektet Koll på läkemedel.

Foto: Anneli Nygårds, Tomas Södergren, Johan Marklund/SKPF, Jeanette Hägglund


Ämnen i artikeln:

LäkemedelÄldreÄldresjukvård

Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) rapport om särskilda boenden för äldre (säbo) pekar på flera brister i läkemedelsfrågan. Projektet Koll på läkemedel vill lyfta fram bruk av olämpliga läkemedel, låg användning av läkemedelsgenomgångar och brister i läkemedelshanteringen, där det finns bra åtgärder som i högre grad bör sättas in. 

Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Apoteket AB. Vi arbetar med läkemedelsfrågan för äldre och uppskattar att Ivo nu belyser dem så konkret i sin rapport. 

LÄS MER: Så ska äldreomsorgen förebygga ensamhet 

Vår slutsats är att det inte finns behov av fler regleringar för närvarande utan menar att den enklaste vägen att lösa problemen är att följa de lagar, föreskrifter och instruktioner som redan finns.

Ivos granskning visar på brister inom flera områden. För läkemedelsfrågan finns lösningar som snabbt kan genomföras och ge positiva resultat för såväl den enskilde som samhället.

På tio år har användningen av olämpliga läkemedel bland personer som är 80 år eller äldre minskat från 31 procent till cirka 12 procent. I Ivos granskning visar det dock sig att på säbo är användningen hela 20 procent – detta bland de äldre som är skörast och ofta multisjuka. Vi anser därför att Socialstyrelsen bör prioritera frågan om olämpliga läkemedel för äldre, både för nuvarande och nytillkomna läkemedel.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska alla över 75 år med minst fem läkemedel erbjudas läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Här behöver Socialstyrelsens föreskrifter efterföljas i mycket högre grad, och läkemedelsgenomgångar genomföras redan vid inskrivningen. Vi önskar även att läkemedelsgenomgångar rapporteras, inklusive genomförda åtgärder, så att detta kan följas upp på nationell nivå och användas för kvalitetsutveckling.

Ivo har identifierat flera problemområden inom läkemedelshantering på säbo. En korrekt ordination bygger på att individen, de anhöriga och personalen kan kommunicera om behov, situation och symptom med förskrivaren. Även delegering är viktigt att belysa – både den som delegerar och den som skall utföra delegationen måste ha rätt kompetens för att delegeringen ska bli patientsäker. 

Det krävs systematisk uppföljning av insatt ordination. Äldre får i högre grad än yngre biverkningar av nyinsatta läkemedel och utan uppföljning kan livskvaliteten försämras. Här har vårdens huvudmän, i samverkan med alla professioner på säbo, ett stort ansvar för att förbättra uppföljningen.

Ingenstans i Ivos rapport ser vi att samhällets läkemedelsexpert, farmaceuten, nämns. Vi är övertygade om att den kompetens som farmaceuter kan bidra med är av avgörande betydelse för att öka kvaliteten i läkemedelsfrågan. Ansvarig läkare på säbo har knappt om tid, vilket gör det svårt att hinna med hela läkemedelsprocessen inklusive läkemedelsgenomgångar. På regionnivå finns farmaceuter på många områden, men på kommunnivå saknas ofta denna kompetens. Kommunerna bör använda den farmaceutiska kompetensen bättre, genom egna resurser eller i samarbete med apoteken. En inriktning som också uttrycks i Tidöavtalet. 

Ivos rapport fyller många kunskapsluckor kring säbo och speciellt kring läkemedelsfrågan. Den visar på brister som kan förebyggas om man följer nuvarande regelverk, använder de professioner som finns på rätt sätt, och respekterar brukarens och de anhörigas behov och önskemål. Men mer finns att göra. Koll på läkemedel har lång erfarenhet av dessa frågor och ser fram emot att samverka med alla som vill förbättra läkemedelssituationen på säbo.

Koll på läkemedel är ett nationellt samarbetsprojekt som pågått sedan 2009 mellan Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Apoteket AB, för bättre läkemedelsbehandling till äldre.

Åsa Lindestam, ordförande PRO 

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna

Liza di Paolo-Sandberg, ordförande SKPF Pensionärerna

Rasmus Nerman, vd, Apoteket AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev