Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”För in närakuternas resurser under primärvården”

Utred behovet av att öppna ytterligare en akutmottagning i Stockholms län och ge husläkarmottagningarna ansvaret för närakuterna, föreslår Kristdemokraterna i Region Stockholm.

Publicerad: 1 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Désirée Pethrus, Carl-Johan Schiller, Eva von Wowern, Edvin Bernhardsson, Maria Fälth.

Foto: Anna Molander, Johanna Lundberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

AkutsjukvårdVårdplatserKristdemokraternaRegion Stockholm

Den senaste tiden har trycket på vården och särskilt på akutmottagningarna varit högt och många i vården har uttryckt oro över detta. Pandemin har lett till överbelastning på vården samtidigt som sjukfrånvaron bland sjukvårdspersonalen har varit hög. 

Region Stockholm har samordnat den operativa verksamheten mellan akutsjukhusen för att avlasta där det har behövts och möjliggöra en god vård. För att få bukt med det ansträngda läget som akutsjukvården är i har vi Kristdemokrater tagit fram en rad förslag.

LÄS MER: Bonus och extrasemester till regionanställda – Vårdförbundet kritiskt

Det behövs en högre akutsjukvårdskapacitet för att säkerställa en trygg och patientsäker vård. Vi vill därför utreda behovet av att öppna ytterligare en akutmottagning i Stockholms län.

För att avlasta akutmottagningarna på akutsjukhusen har närakuter införts med kvällsöppet och med röntgen och provtagningskapacitet. Antalet besök på närakuterna har förvisso ökat stadigt sedan införandet, men effekterna har inte blivit så stora som förväntat överallt i regionen. Dessutom förekommer det att patienter först behöver gå till sin husläkarmottagning, för att sedan bli hänvisade till närakuten och slutligen remitterade till akuten. Det belastar vården och den enskilde i onödan. Därför vill vi att närakuternas resurser förs in under primärvården och att husläkarmottagningarna inom en närakuts geografiska område får ansvar för vården. Syftet är att få en förbättrad kontinuitet med mindre rundslussning av patienter mellan enheter.

Även om allt mer avancerad vård bedrivs i primärvården och i hemmen kommer vissa sjukdomar att behöva behandlas på sjukhus och när invånarna blir fler behöver också systemet byggas ut. Om det finns fler vårdplatser på vårdavdelningarna avlastas även akutmottagningarna.  Det kommer att behövas ännu fler vårdplatser, vilket också innebär att fler sjuksköterskor behöver anställas. För att skapa en bättre uthållighet i sjukvården och för att kunna hantera små och stora kriser vill vi sikta mot att beläggningsgraden på Stockholmssjukhusen ska vara 85 procent i snitt. Nu är det ofta runtom i Sverige tyvärr inte ovanligt att sjukhusen har över 100 procent i beläggningsgrad, det vill säga överbeläggningar. Fler vårdplatser gör det lättare för patienter att komma från akuten till en avdelning med rätt profil och det blir mer utrymme för nästa patient på akuten.

Avslutningsvis behöver det ske en mer strukturerad styrning av hur patienter kommer in till sjukhusen. Exakt hur det ska organiseras behöver studeras vidare, bland annat tillsammans med dem som arbetar i verksamheterna. Vi tror att med digitala hjälpmedel, bättre kontinuitet på husläkarmottagningarna och med bättre styrning av ambulanser kan de mest sjuka får snabbare tillgång till avancerad vård, köerna minska, medarbetarnas arbetssituation förbättras och våra begränsade gemenensamma resurser räcka till fler.

På sikt tror vi också att Sveriges 21 regioner bör avskaffas för att få ett mer effektivt och likvärdigt vårdsystem i hela landet. När resurser frigörs från dyr administration i regionerna finns mer utrymme till patienterna och vårdpersonal. Verkligheten har sprungit ifrån Sveriges lösning med landsting och regioner. Det har våra grannar i Norge och Danmark insett. Nu är det dags att även vi gör det.

Désirée Pethrus (KD)
Toppkandidat och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Stockholm

Carl-Johan Schiller (KD)
Toppkandidat till regionfullmäktige

Eva von Wowern (KD)
Toppkandidat till regionfullmäktige

Edvin Bernhardsson (KD)
Läkare och toppkandidat till regionfullmäktige

Maria Fälth (KD),
Toppkandidat till regionfullmäktige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev