Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Folkhälsomyndigheten måste sluta blunda för snuset

Ett enda land i EU tillåter snus. Det landet har också lägst förekomst av lungcancer i EU. Landet är Sverige. Beror det på ”breda tobakspreventiva åtgärder”? Nej, det är dags att Folkhälsomyndigheten börjar se verkligen som den är, skriver Patrik Strömer, Svenska Snustillverkarföreningen.

Publicerad: 27 januari 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ni behöver inte ställa er upp och applådera det svenska snuset, det räcker om ni erkänner verkligheten, skriver debattören.

Foto: Nils Jacobsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FolkhälsomyndighetenTobakEUFolkhälsoarbete

Sverige har i särklass lägst förekomst av rökning i EU. Faktum är att de två europeiska länder där snus finns är rökningen absolut lägst: Sverige och Norge.

Enligt svenska Folkhälsomyndigheten är det ”breda tobakspreventiva åtgärder såsom begränsningar i tillgänglighet av cigaretter, minskad efterfrågan av cigaretter och minskad social acceptans av användningen samt en ökad tillgänglighet av tobaksavvänjning” som förklarar varför unga män i Sverige röker mindre än äldre kvinnor. Snus utelämnas alltså helt som förklaring till att svenska män röker mindre. En annan aspekt är att unga norska kvinnor i högre grad än svenska verkar ha tagit till sig de folkhälsopolitiska/tobakspreventiva kampanjerna eller av annan anledning valt att fimpa. Eller så beror det också på att fler kvinnor i Norge väljer snuset.

Folkhälsomyndighetens förklaring är otillräcklig. Den underkänner också de metoder som staten använder för att få människor att dricka mindre alkohol eller använda narkotika. För varför är det just inom ”tobaksprevention” som unga män är överlägsna på att ta till sig information, men inte när det gäller sprit och droger?

Och hur kommer det sig att de länder som lyckats minska sin rökning är de länder där det finns alternativ för konsumenterna? Kan det verkligen enbart bero på ”begränsningar av tillgänglighet av cigaretter”? Frankrike och Australien har högre andel rökare än Sverige och i båda länderna är snus förbjudet.

Vi vet att en del rökare har kunnat sluta röka. Vi vet att en del snusare har slutat att snusa. Vi vet också att många skulle vilja sluta röka, men inte lyckas bryta sin ovana. Men det som går bra för vissa, gäller inte för alla. Och uppenbarligen spelar snuset en roll när det gäller att åstadkomma färre rökare i ett land. Snus underlättar för fler att ändra sitt beteende och göra en gigantisk hälsovinst.

Ett enda land i EU tillåter snus. Det landet har också lägst förekomst av lungcancer i EU. Landet är Sverige. Beror det på ”breda tobakspreventiva åtgärder”? Hur länge till ska regeringen, Folkhälsomyndigheten och horder av anti-tobaksaktivister tillåtas leva i förnekelse inför det uppenbara?

Ja, jag är jävig i detta. Men jag är öppen för att ompröva min analys om någon kan presentera en trovärdig förklaring. Unga män skulle vara mer benägna till att avstå från rökning, tack vare information? Samtidigt är statens insatser för att minska bruket av alkohol eller narkotika inte lika framgångsrikt när det gäller samma grupp. Det finns en avvikelse som helt enkelt inte går att förklara på annat sätt än med snus.

Om Folkhälsomyndigheten har instruktioner från regeringen att aktivt blunda för verkligheten, då har regeringen problem. Om Folkhälsomyndigheten agerar i strid mot bättre vetande, då har både regeringen och Folkhälsomyndigheten problem.

Lösningen? Att byta strategi från statens sida. I Storbritannien står myndigheterna tydligt bakom att alternativ till cigaretter är bättre än att fortsätta röka. Även om snus inte i sig är en hälsoprodukt så är snus inget folkhälsoproblem, än mindre ett samhällsproblem. Riskerna med att snusa är i samma storleksordning som att tatuera sig; ingen kan garantera att det är 100 procent riskfritt.

Men alla de organisationer och myndigheter som säger sig stå bakom WHO:s mål om minskad rökning, bör notera att det är i grupper där snusandet är mer utbrett som målet redan har nåtts. Ni behöver inte ställa er upp och applådera det svenska snuset, det räcker om ni erkänner verkligheten.

Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev