Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Flytta inte barnmorskor till covidvården

Sverige har en nationell lagstiftning om jämlik hälso- och sjukvård i hela landet. Trots det flyttas nu barnmorskor från redan sårbara och underbemannade enheter till att arbeta inom covidvården. Ska ungdomar och kvinnor behöva transportera sig till annan region för att få vård, frågar vårdförbundets Åsa Mörner, Marie-Charlotte Nilsson och Sineva Ribeiro.

Publicerad: 16 december 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Legitimerade barnmorskor flyttas från olika verksamheter inom kvinnovård, abortvård och ungdomsmottagningar till covidvården.

Foto: Daniel Gual/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

BarnmorskorCovid-19Jämlik vårdRegioner

Sjukvårdens personal har ansträngt sig å det yttersta för att mäkta med trycket från alla som insjuknat av coronaviruset. Läget i vården var redan innan pandemin ansträngt med svårigheter att bemanna, eftersom arbetsgivarna inte sett till att ge vårdpersonalen god arbetsmiljö och bra lön. Det har lett till svårigheter att bemanna covidvården och man har nu börjat förflytta legitimerade barnmorskor från olika verksamheter inom kvinnovård, abortvård och ungdomsmottagningar till covidvården.

Konsekvensen blir att vårdsökande ungdomar och kvinnor inte får den vård de har rätt till. Regeringen har konstaterat att pandemin fått stora negativa konsekvenser på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter världen över och har därför beslutat att öka sitt bistånd. Ett viktigt beslut – men även den svenska kvinnovården måste upprätthållas under pandemin.

Det råder stor brist på barnmorskor, hela 18 av 21 regioner uppger brist. Kvinnovården är slimmad och varningar om orimlig arbetsmiljö, som riskerar kvinnors tillgång till säker vård har sänts från oss i Vårdförbundet under flera års tid. Trots det flyttas nu barnmorskor från redan sårbara och underbemannade enheter till att arbeta inom covidvården.

I bland annat Västra Götalandsregionen flyttas barnmorskor till covidvården från förlossningsvården och samma region flyttar även barnmorskor från ungdomsmottagningar till smittspårningsenheter för covid. Detta beräknas pågå under hela 2021. Ungdomsmottagningarna bidrar till ungdomars hälsa både på kort och lång sikt och är särskilt viktiga när ungdomarna inte får vara i skolan.

En annan oroande utveckling är den förflyttning av barnmorskor som sker från abortvården. Med start denna vecka kommer barnmorskor på Karolinska sjukhusets abortmottagning att flyttas till slutenvården. Det är oacceptabelt – ett behov av att göra abort kan inte skjutas fram, utan risker för både kvinnans fysiska och psykiska hälsa.

Barnmorskors kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa, något som varken sjuksköterskor eller undersköterskor kan kompensera. När barnmorskor flyttas till covidvården riskeras hälsan på både kort och lång sikt för ungdomar och kvinnor. Det är inte acceptabelt att regioner och politiker inte förstår att barnmorskors särskilda kompetenser och dubbla legitimationer inte går att ersätta.

Det behövs mer resurser för att klara av både den pågående och framtida pandemier och här måste arbetsgivare och politiker ta krafttag för en bättre kompetensförsörjning. Det går inte att lösa bristen på sjuksköterskor med att kalla in ett annat bristyrke, som barnmorskor, utan att vårdbehövande och folkhälsan drabbas.

Vi gör alla vårt yttersta för att klara pandemin, men situationen är särskilt frustrerande för oss då vi påtalat kompetensbristen i åratal. Även denna gång får våra yrkesgrupper som axla ansvaret för år av underlåtelser. Vårdens grundproblem är att det saknas rätt utbildad personal inom ett flertal områden. Det är och förblir ett ansvar för arbetsgivare och politiker att lösa.

Nu försöker man lösa det genom att ”pausa” vård och vi barnmorskor anser att det långsiktiga priset riskerar att bli alltför högt. Kvinnors rätt till reproduktiv och sexuell hälsa får inte bortprioriteras – varken internationellt eller nationellt.

Åsa Mörner, leg barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Marie-Charlotte Nilsson, leg barnmorska och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev