Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Flyktingfrågan är inget Hassan-skämt

Har Dagens Samhälle ”fel”? Det får verkligheten utvisa eftersom prognoser är just prognoser. Men vi har fört ett resonemang utifrån Migrationsverkets egna data, som finns på verkets publika webbplats, skriver Mats Edman i ett svar till Lind Trotzenfeldts replik, om storleken på det svenska flyktingmottagandet.

Publicerad: 13 november 2014, 10:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

MigrationFlyktingmottagandeFlyktingpolitikMigrationsverket

REPLIK Det Helena Lind Trotzenfeldt i sin replik på min ursprungliga krönika i Dagens Samhälle (8/11) reducerar till ett Hassan-skämt bygger på statistiken över den historiska flykting- och anhöriginvandringen, som redovisas i två detaljerade exceltabeller på webben:

1. Beviljade uppehållstillstånd 1980-2013 enligt Genèvekonventionen, de facto flyktingar, skyddsbehov med mera.
2. Beviljade uppehållstillstånd till nära anhöriga (familjeanknytning) efter medborgarskap 1986-2013.

Enligt tabell 1 ovan var antalet beviljade tillstånd till flyktingar 152 000 stycken mellan 2004 och 2013. Enligt tabell 2 beviljades uppehållstillstånd till nära anhöriga (familjeanknytning) till 313 000 personer. Proportionen mellan flyktingar och anhöriga var alltså 1:2,1 under de tio senaste åren. Detta är alltså en ganska exakt statistisk kunskap om åren före 2014. Menar Helena Lind Trotzenfeldt att Migrationsverkets data är fel?

Därefter har vi hämtat siffror från Migrationsverkets nya prognos, Bilaga 5A, Prognos och simulerat utfall 2014-2018, huvudscenario, prognos med tillgängliga medel (H-T), på sidan 73 i den senaste rapporten. Under rubriken Summa nya asyltillstånd och inresta med tillstånd anges totalen till 297 600 för dessa fem år.  Här räknar Migrationsverket med mellan 0,3 och 0,8 inresta anhöriga per flykting.

Dagens Samhälle har även valt att utifrån historiska data även föra ett resonemang om kvoten 1:2 kan tänkas gälla även 2014-2018 eftersom den de facto gällde 2004-2013. Multiplicerar man Migrationsverkets egna siffror med 2 slutar den övningen med att antalet slutar på 592 500 personer, givet detta antagande. Det är rimligt att ställa den frågan och vi har öppet redovisat att det är ett resonemang, inte absolut sanning.

Helena Lind Trotzenfeldt hänvisar till en annan tabell, som också finns i Bilaga 1, Prognos och simulerat utfall 2014-2018, huvudscenario, prognos efter behov H-B, på sidan 68 i samma rapport.  Under rubriken Summa nya asyltillstånd och inresta med tillstånd anges totalen till hela 369 600 för dessa fem år.  Här räknar Migrationsverket med 0,3 – 0,9 anhöriga per flykting. Om man, i konsekvensens namn, antar att den historiska trenden (1:2) gäller även för sifferserien i Bilaga 1 hamnar slutsumman på 747 300 personer!

För samhällsplaneringen är matematiken inte egal. Kommer det 297 000, 369 000, 592 000 eller 747 300 flyktingar och anhöriga fram till 2018? Buden skiftar och det finns aktivister som av egna politiska skäl vill poängtera antingen den lägsta eller högsta siffran.

Jag har för säkerhets skull stämt av mitt resonemang med experter samt tjänstemän på Migrationsverket, som unisont menar att det är rimligt att kalkylera med minst en halv miljon flyktingar och anhöriginvandrare fram till 2018. Det bästa i dagsläget, enligt min mening, är kanske att ta höjd för intervallet 500 000 – 600 000 personer. Verkligheten visar om det blir färre eller fler. Precis som alla andra hoppas jag förstås att det blir färre som tvingas fly undan krig och fundamentalistisk terror.

Mats Edman, Chefredaktör Dagens Samhälle

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev