torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Flera partier saknar lättläst information inför EU-valet

Den 26 maj går Sveriges befolkning till vallokalerna. Nu kan alla som har rösträtt rösta i EU-valet. Men var femte väljare kan inte tillgodogöra sig partiernas budskap, skriver Lina Nordstrand, frilansjournalist.

Publicerad: 19 maj 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

MP saknar lättläst information inför valet.

Foto: Bildbyrån/Maxim Thoré


En av fem i Sverige har lässvårigheter och är i behov av lättläst samhällsinformation. En fjärdedel av partierna saknar information inför EU-valet på lättare svenska. Om partierna tillgängliggör sin EU-politik så att alla kan ta del av den har de större chans att få väljare – och dessutom öka valdeltagandet 26 maj.

Vill partierna ha ett högt valdeltagande måste de också ge alla väljare möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Först då blir man motiverad att gå till vallokalen. Därför måste alla partier prioritera ta fram sin politik på lättläst svenska, särskilt nu inför EU-valet men också som en grundregel i sitt löpande arbete.

Det är alltfler som läser allt sämre trots att dagens samhälle ställer höga krav på en god läsförmåga. Vi behöver kunna läsa för att urskilja vad som är sant och falskt. För att stå motståndskraftiga mot fake news och källkritiskt förhålla oss till alla som skrivs såväl i tryckt text som i digital text.

Enligt den senaste PIAAC-undersökning som görs av OECD har 13 procent av alla vuxna stort behov av mer lättillgängliga texter. En annan studie visar att en av fem har svårt att tillgodogöra sig innehållet i en vanlig tidningsartikel. Det handlar till exempel om personer som har läs- och skrivsvårigheter, personer med ett annat modersmål än svenska och personer med en funktionsvariation som påverkar läsförmågan. Men också om personer som är läsovana, har demens eller av andra skäl har svårt med antingen läsförmågan eller läsförståelsen. Eller både och. De allra flesta är röstberättigade och borde som medlemmar i ett demokratiskt land få möjlighet att ta ställning. Oavsett hur bra eller dålig läsförmågan är.

Vilja förlag har undersökt hur många av partiernas valplattformar som finns tillgängliga på lättläst svenska. Resultatet går stick i stäv med partiernas ambition att göra politiken tillgänglig för alla väljare.

Inför valet i höstas var det inledningsvis bara två partier som hade hela sitt partiprogram tillgängligt som lättläst. Det var Vänsterpartiet och Centerpartiet. Efter påtryckningar tog fler partier fram hela eller åtminstone delar av sina respektive program på ett lättare språk.

Inför det stundande EU-valet har det blivit bättre, men fortfarande saknar en fjärdedel av partierna lättläst information. De som i skrivande stund saknar lättlästa versioner är Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Alla partier har fortfarande inte den tekniska lösningen som krävs för att det ska gå att få texten på hemsidan uppläst.

Många väljare kan alltså vara utestängda från den grundläggande rättigheten; att rösta. För att kunna orientera sig i samhället som vuxen krävs det cirka 50 000 ord i ordförrådet. När personer som behöver träna upp sin läsförmåga och läsförståelse får tillgång till lättläst litteratur och samhällsinformation får de också ett språk. På så sätt ökar möjligheten att ta förstå sin del i ett demokratiskt samhälle, ta ställning och engagera sig.

Vi har inte råd med ett samhälle där 20 procent av alla röstberättigade antingen avstår från att rösta, eller riskerar att rösta på fel parti, bara för att de inte har tillgång till information på den nivå de kan ta ställning till. Därmed uppmanar jag alla partier att omgående tillgängliggöra sin politik så att alla får schysta förutsättningar att ta till sig den.

Lina Nordstrand, frilansjournalist, förläggare och initiativtagare till Vilja förlag som ger ut lättläst fack- och skönlitteratur för unga och vuxna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev