Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fel sänka kraven på socialtjänsten i coronakrisen

SKR kräver förändringar inom socialtjänsten för att möta de utmaningar covid-19 för med sig. Men att sänka kraven på arbetet med barn och unga är fel väg att gå. Åtgärderna måste säkerställa kvaliteten i verksamheten och även värna personalens säkerhet och arbetsmiljö.

Publicerad: 25 mars 2020, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hur ska personalen skyddas? Det är en fråga som SKR bör ställa, skriver Heike Erkers.

Foto: Lena Dahlström


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenCovid-19ArbetslöshetBarnskydd

Sveriges kommuner och regioner, SKR har sänt en hemställan till regeringen med krav på undantag och regelförändringar inom socialtjänstens verksamheter för att minska smittspridningen av covid- 19 och för att effektivisera insatserna.

Vi välkomnar att socialtjänsten uppmärksammas i den svåra tid som vi befinner oss i, det understryker att socialtjänsten är en samhällsbärande verksamhet. Anställda inom socialtjänsten möter utsatta grupper som av olika skäl inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men socialtjänsten kommer nu också att möta medborgare vars livsvillkor drastiskt har förändrats av coronaviruset, såsom arbetslöshet, ökade kostnader för ohälsa och oro.

De föreslagna åtgärderna som SKR har pekat ut är med vissa undantag viktiga och relevanta.

Men vi vänder oss emot att göra undantag från behörighetskraven gällande myndighetsutövningen kring barn och unga. Arbetet med barn och unga är en av socialtjänstens centrala uppgifter som alltid måste fungera, det är heller ingen slump att det är för just denna målgrupp som det finns särskilda behörighetskrav, vilket inte finns för den övriga socialtjänsten. Att utreda ogynnsamma situationer kring barn och unga som far illa kräver utbildning och ett professionellt förhållningssätt. Felbedömningar och underlåtenhet kan få förödande konsekvenser.

I början av veckan skickade vi ut en enkät till chefer inom socialtjänsten. Hittills har drygt 500 svar inkommit. Den övergripande lägesbilden är att i stort sett hela socialtjänstens verksamhet är i gång. Akuta ärenden och lagstyrda verksamheter prioriteras. Det som har prioriterats bort i dagsläget är öppna verksamheter såsom dagverksamheter för olika grupper samt olika interna möten. Cheferna framför att även socialtjänstens personal i möjligaste mån bör kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att arbeta hemifrån, men att det saknas tekniska möjligheter.

Om samtliga skolor stängs bör också socialtjänstens personal få tillgång till skol- respektive förskoleplatser. Att sänka behörighetskraven har ingen chef sett som en viktig åtgärd för att minska smittspridningen.

SKR är en arbetsgivarorganisation och i den egenskapen bör personalens behov av skydd och arbetsmiljö vara i fokus. Liksom övrig offentlig verksamhet så kan inte socialtjänsten fungera utan en professionell yrkeskår. Vi saknar krav som rör personalens säkerhet, trygghet men också kring möjligheten att göra ett professionellt arbete. Socialtjänsten måste finnas på plats, genomföra hembesök, göra biståndsbedömningar för äldre människor, upprätthålla jourverksamhet uppsöka barn och unga i riskmiljöer. Hur ska personalen skyddas? Det en fråga som SKR bör ställa. Det handlar inte om att sänka kvaliteten.

Vi inser att socialtjänsten måste styra om sin verksamhet till lagstyrd verksamhet och att vissa tidsgränser behöver förlängas. Vi inser också att det behövs besöksförbud på vissa vård- och omsorgsboenden. Vi är också oroade över det ökade behovet av försörjningsstöd som en effekt av varsel, arbetslöshet och stängning av skolor.

Vi vill uppmana SKR att även i dessa frågor ta hjälp av de fackliga parterna. Vi har skjutit upp avtalsrörelsen men coronakrisen går inte att skjuta upp. Vi företräder en stor del av socialtjänstens anställda, vi kan verksamheten och vi kan anställdas arbetsvillkor och möjligheter.

Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev