Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fattig grupp undanhålls pengar av kommunen

Vi vill inte se rapporter i slutet av året om kommuner som valt att inte söka statsbidraget för att höja habilitetsersättningen för personer berättigade till daglig verksamhet. Nu duger det inte med ursäkter om att kommunerna blivit tagna på sängen, anser flera funktionsrättsaktivister.

Publicerad: 13 maj 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Deltagarna på daglig verksamhet behöver de extra pengarna.

Foto: Colourbox/Jørgen Flemming//Colourbox


Ämnen i artikeln:

LSSFunktionsvariationFunktionsnedsättningKommuner

Förra året införde regeringen ett nytt statsbidrag avsedda för samtliga kommuner för att införa eller höja en låg habiliteringsersättning till personer som är beviljade daglig verksamhet (prop 2017/18:1, sid 146). 350 miljoner kronor avsattes i budgeten för 2018 och en fördelningsnyckel visade vilket belopp varje kommun kunde få.

För att erhålla bidraget behövde ansökan ha inkommit före den 1 juni 2018. Responsen från kommunerna blev mycket olika. 30 procent av alla kommuner sökte inte sina pengar. Några sökte mindre belopp än avsatt. Vissa kommuner förefaller inte ha känt till statsbidraget, vilket framkom när enskilda och intresseorganisationer ställde frågor. Alla kommuner vars ansökan inkom i tid fick del av bidraget. Några fick också mer än fördelningsnyckeln genom att också ansöka om överblivna medel.

De kunde få upp till tre gånger den ursprungliga tilldelningen. Under hösten framkom att några kommuner hade svårt att hitta formella sätt att hantera bidraget varför kommunen blev återbetalningsskyldig. Just detta uppmärksammades i media. I rapporteringen framkom bland annat att vissa kommuner hade missförstått villkoren för att använda bidraget.

I debattartiklar och inte minst i sociala medier blev förvåningen stor och ilskan desto större över kommunernas bristande fantasi om hur man kunde använda miljoner som kommer som en skänk från ovan. Enda kravet för stimulansbidraget var att det skulle gå oavkortat till deltagarna på daglig verksamhet. Vissa av kommunerna, bland annat Stockholm, trodde att de kunde använda bidraget till redan införda höjningar av habilitetsersättning. När det inte gick lämnade de tillbaka sina 25 miljoner!

Habiliteringsersättning fanns i den gamla Omsorgslagen och var ett stimuleringsbidrag till de som hade daglig verksamhet. När Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) antogs 1993 av en enig Riksdag behölls daglig verksamhet och därmed habilitetsersättning för personkrets 1 (utvecklingsstörda) och 2 (hjärnskador i vuxen ålder). Det fanns också en ambition att även personkrets 3 (andra fysiska och psykiska funktionshinder) skulle få del av daglig verksamhet men ”med hänsyn till den statsfinansiella situationen” bedömdes att detta inte var möjligt.

I propositionen (2017/18:1) avsågs att samma belopp skulle budgeteras även 2019 och 2020. Så har nu skett. Och på samma vis som föregående år kan kommunerna ansöka om stimulansbidraget från staten, vilket ska ske före 1 juni 2019.

Om kommunerna blev tagna på sängen förra året när de fick oväntat bidrag från staten, så torde de inte vara lika överraskande detta år.  Dessutom har intresseorganisationer redan påmint sina respektive kommuner om möjligheten att ansöka om bidraget i år. I de fallen där kommunerna saknade fantasi för hur bidraget skulle användas, så har man nu haft ett helt år på sig att fundera. Villkoren är lika enkla som förra året, det vill säga att bidraget ska oavkortat gå till deltagarna i daglig verksamhet. Det är pengar som verkligen välkomnas av en grupp som är fattig.

Vilka skäl kommer vi att se i år från de kommuner som inte har sökt bidrag? Vi vill inte se rapporter och åtföljande rubriker även i slutet på detta år om kommuner som antingen valt att inte söka bidraget eller tvingats betalat tillbaka det helt eller delvis. Det är skandalöst om man undanhåller deltagare på daglig verksamhet sina extra välbehövliga pengar. Och skulle så ske kan det väl inte bero på annat än ointresse eller möjligen lathet?

Peter Löthman, Spånga, läkare, tidigare utförsäkrad på grund av utmattningssyndrom, pappa till vuxen son som tidigare blivit av med sin assistans, medlem i RBU, DHR, Neuroförbundet, funkivist.

Malin Bovin, Kinna, egen företagare, mamma till 24-åring med bipolär sjukdom och Aspergers syndrom som blivit av med sin assistans, medlem i RBU och FUB, funkivist.

Carola Ankar, Göteborg, socionomstuderande, mamma till vuxen son med autism som blivit av med sin assistans, funkivist

Maria Pernborn, Åkersberga, tidigare HR-chef, numera sjukpensionär, funktionshindrad och rullstolsburen på grund av MS, aktiv i paraidrott på landslagsnivå, medlem i Neuroförbundet, funkivist

Tommy Carlsson, Haninge, pappa till vuxen dotter som tvingats flytta tillbaka till föräldrarna på grund av indragen assistans, medlem i RBU och FUB, funkivist

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev