tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fastighetsägarna ska inte ta över polisens brottsbekämpande ansvar”

Fastighetsägarna efterlyser ett tydligare ramverk inom kommun- och polisorganisationen för hur det offentliga kan möta upp fastighetsägares engagemang för ett tryggare samhälle. Tvingande BID-lagstiftning är inte lösningen på trygghetsfrågan, menar debattörerna.

Publicerad: 18 juli 2022, 12:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Christina Heikel, Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Göteborg, och Helena Olsson, Chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm, vill inte ha tvingande BID-lagstiftning.


Ämnen i artikeln:

FastighetsägarnaBrottsförebyggandeTrygghetHyresrätter

En av valårets stora inrikespolitiska frågor är vår trygghet. En fråga som rymmer allt från det rättspolitiska till det mellanmänskliga och samhällsbyggande. Fastighetsägare spelar en viktig roll eftersom människor bor, handlar, vistas och driver företag i de bostäder, lokaler och ytor som fastigheterna rymmer.

Business Improvement Districts (BID) är en samverkansmodell där nyckelaktörer som fastighetsägare och det offentliga gemensamt kan skapa goda miljöer att bo, verka och vistas i. Till skillnad från i många andra länder där samhällskontraktet och rådigheten över platser ser ut på ett annat sätt, bygger svenska BID-modeller på frivillighet.

Allt fler fastighetsägare vill engagera sig i platssamverkan, ibland inspirerade av och benämnda just BID. Samtidigt som vi i olika diskussioner hör röster för tvingande BID-lagstiftning. I vissa fall som reaktion på samhällsproblem vi önskar att vi inte hade, för att det offentligas insatser upplevs vara otillräckliga eller för att bota en friåkarproblematik som i realiteten är sällsynt – inte minst då egenintresset för att medverka är stort och det bidrar till såväl bättre förvaltning som ökade fastighetsvärden.

Boverket fick regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. I juridisk mening finns inget hinder för att bekämpa utanförskap, skapa tryggare bostadsområden och stärka det lokala näringslivet i samverkan. Idén är inte att kompensera för bristfällig grundläggande samhällsservice utan att kraftsamla för något därutöver. I Sverige har det offentliga ett långtgående ansvar för våra ytor mellan husen och vi vill inte gå i en riktning med en privatisering av det offentliga rummet.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är engagemanget för platsen, menar Boverket. En BID-lagstiftning som skulle tvinga fastighetsägare att medfinansiera skulle möjligtvis stärka den ekonomiska stabiliteten men knappast frambringa något engagemang. Det egna ansvaret går heller inte att köpa sig ur.

Boverket lyfter även fram en viktig aspekt i vilken typ av brottslighet som platssamverkan haft effekt på. Kriminologiska studier har visat på positiva effekter på bostadsrelaterad brottslighet såsom inbrott men inga nämnvärda effekter på exempelvis antalet våldsbrott. Förväntningarna behöver därför vara realistiska. Fastighetsägare är näringsidkare som varken kan eller ska överta polisens brottsbekämpande ansvar eller kommunens medborgaransvar. Efter årsskiftet väntas kommunernas brottsförebyggande ansvar dessutom bli lag.

Fastighetsägarna efterlyser ett tydligare ramverk inom kommun- och polisorganisationen för hur det offentliga kan möta upp fastighetsägares engagemang. Vi ser tyvärr att hur det varierar stort mellan olika kommuner och lokalpolisområden. Något som tydligt efterfrågas är en större öppenhet med information från polisens sida om sådant som rör fastigheten, som ett led i att stärka varandra.

Tvingande BID-lagstiftning är inte lösningen på trygghetsfrågan. Frivillig samverkan med tydligt mandat ökar däremot förutsättningarna. Varje part måste leverera på sin del för att åstadkomma den hävstångseffekt som platssamverkan innebär. BID- lagstiftning vore att backa bandet och kasta bort många års goda erfarenheter. Det vi i stället behöver göra är att effektivisera samverkan och tydliggöra såväl förväntningar som gränssnitt mellan framförallt fastighetsägare, kommun och polis. Låt oss sedan kavla upp ärmarna, sikta högt och göra allt vi kan utifrån olika ansvar och förmågor.

Helena Olsson
Chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm

Christina Heikel
Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev