Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fastighetsägarna: Enkla regler och flexibilitet håller byggandet i gång

Byggandet i Sverige måste hålla tempot uppe. För att lyckas i motig konjunktur krävs långsiktighet, flexibilitet och färre krångliga regler, menar Fastighetsägarnas fem vd:ar.

Publicerad: 2 augusti 2022, 10:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bild 1/3  Det går att fortsätta att bygga nytt även i ett läge med dålig konjunktur, skriver fem vd:ar för Fastighetsägarna: Susanne Rikardsson, Oskar Öholm, Rikard Ljunggren, Susanna Roback och Anders Holmestig.

Foto: PETTER ARVIDSON


Ämnen i artikeln:

ByggreglerByggkostnaderFastighetsägarnaBostadsbyggandeBostadsbristen

Ett kärvare ekonomiskt läge med kraftigt stigande priser, högre räntor och leveransproblem innebär nya utmaningar för bostadsmarknaden och kräver att politikens fokus ligger på att upprätthålla byggtakten. Det görs bäst genom långsiktiga regelverk och inte genom att lägga ut fler hinder för investeringar i hyresrätter som försvårar, fördyrar och försenar bostadsbyggandet.

Så sent som 2020 beräknade Boverket att kostnaden för att genomföra välbehövliga renoveringar av miljonprogrammets bostäder uppgick till 500 miljarder kronor. Med kostnadsökningar på byggmateriel som trä och stål med 60 respektive 40 procent mellan januari 2021 och januari 2022 är det en beräkning som idag är helt överspelad.

Men det är inte bara behovet av fortsatta renoveringar som är stort. Investeringarna i nya bostäder behöver fortsätta ligga på dagens höga nivåer för att det ska vara möjligt att förse bostadsmarknaden med de över 63 000 nya bostäder som årligen behövs, enligt Boverkets beräkningar. Bara under första kvartalet 2022 sjönk antalet byggstarter med mellan 30 och 50 procent i våra storstadsregioner, jämfört med samma period föregående år.

LÄS MER: Hela listan: Kommunerna som byggt mest och minst under mandatperioden 

Politikens fokus på såväl nationell som kommunal nivå, måste därför ligga på hur byggtakten kan upprätthållas och välbehövliga renoveringar genomföras trots en vikande konjunktur. Det är nödvändigt för att upprätthålla de bostadspolitiska ambitioner om världens bästa boendestandard, som riksdagen ställde sig bakom i slutet av 2021, men framför allt för att hyresrätten ska fortsätta att vara ett attraktivt boende för många. Inte minst behövs nya hyresrätter för att arbetsmarknaden ska fortsätta fungera och för att tillväxten inte ska bromsa in i onödan. Människor behöver kunna flytta dit jobben finns.

Regeringen har nyligen tillsatt två statliga utredningar med uppdrag som, om förslagen genomförs, kommer försvåra, fördyra och försena bostadsbyggandet ytterligare. Det handlar om utredningen om en ny förvärvslag och utredningen om en ny förköpslag – lagar som tidigare förkastats för att de är både kostnadsdrivande och rättsosäkra. Det är fel fokus som ytterligare skulle försämra bostadsmarknadens funktioner om de återinförs. I stället bör utredningsresurser läggas på hur vi kan upprätthålla ett högt bostadsbyggande genom långsiktighet och flexibilitet i regelverken, som håller över konjunkturcyklerna.

LÄS MER: Så påverkar räntor och inflation byggvågen i kommunerna

Fastighetsägarna har förslag på flera reformer som skulle bidra till att det byggs fler hyresrätter och underlätta såväl renoveringar som omställning till en mer hållbar bostadssektor:

✓ Öka flexibiliteten i detaljplanering som möjliggör ett bättre utnyttjande av befintliga fastigheter och anpassning till förändrade behov och som fungerar för både bostäder och lokaler.

✓ Öka flexibiliteten i kommunernas tillämpning av regelverket kring bygglov och genomförandetider.

✓ Främja investering i nyproduktion, renovering och utveckling av bostäder genom regelverk som underlättar för fastighetsägare att genomföra byggnationer, bland annat genom att skapa en mer långsiktig hyressättning för nyproduktion.

✓ Hållbarhetsinvesteringar och resurseffektivitet i fastigheter måste premieras. Förenkla byte till fossilfri energi och möjliggör flexibel användning av fastigheter.

Vi är övertygade om att det går att fortsätta att bygga nytt och renovera även i ett läge med sämre ekonomisk konjunktur. Det som behövs är att vi enas om att det är långsiktighet och enkelhet i reglerna som krävs, inte fler svårigheter och fördyrande regleringar.

Susanne Rikardsson
Vd Fastighetsägarna Syd

Oskar Öholm
Vd Fastighetsägarna Stockholm

Rikard Ljunggren
Vd Fastighetsägarna GFR (Västra Götaland, Värmland, Halland, Jönköping, Kalmar och västra Östergötland)

Susanna Roback
Vd Fastighetsägarna MittNord

Anders Holmestig
Vd Fastighetsägarna Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev