tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Facket: ”SiS är en myndighet i förfall”

Hot, våld och droger är vardag på boendena som drivs av Statens Institutionsstyrelse, visar Sekos nya rapport. SiS har blivit förvaring i stället för behandling och såväl anställda som klienter förtjänar bättre. Det är dags att regeringen tar ett omtag.

Publicerad: 28 februari 2019, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi är besvikna på att regeringen låtit det gå så här långt. Det är nu hög tid för ett kraftfullt omtag.”

Foto: Korn Vitthayanukarun, Colourbox


Ämnen i artikeln:

BeroendevårdStatenKriminalitetFackföreningarMissbruksvård

Statens Institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet i förfall där både personal och klienter far illa. Seko har i flera år lyft missförhållandena inom SiS utan att få gehör från varken myndighetsledning eller ansvariga politiker. Under hösten 2018 uppmärksammades hur klienter bollas mellan tvångsvården inom SiS och den psykiatriska tvångsvården utan att kunna få den behandling som de behöver.

Även tillgången till droger inne på SiS institutioner hamnade i fokus. SiS är en plats där människor förvaras istället för som det var tänkt, en plats där klienter kan få en relevant behandling för att kunna leva ett liv utan missbruk eller kriminalitet.

Seko är facket för behandlingsassistenter inom SiS, den yrkesgrupp som utför den största delen av det klientnära arbetet. Under november 2018 genomförde vi en undersökning bland våra medlemmar inom SiS för att ta reda på hur de upplever sin arbetsmiljö. Resultatet är skrämmande. Av de som svarat på vår undersökning uppger 65 procent att det förekommer hot och 41 procent att det förekommer våld varje vecka på deras arbetsplats. Dessutom är ensamarbete med klienter vardag. 54 procent uppger att det varje vecka förekommer ensamarbete i situationer som enligt föreskrifter ska utföras av minst två personer. 64 procent svarar att det varje vecka är en sådan underbemanning i arbetet med klienterna att det försvårar möjligheten att ge klienterna en bra behandling.

När det kommer till droger säger 99 procent av de som arbetar inom LVM att det har förekommit droger på deras arbetsplats under det senaste halvåret. Detta i en miljö som ska hjälpa människor ur ett missbruk.

Vi vet att de allra flesta som arbetar inom SiS är drivna människor som vill göra det allra bästa för klienterna. Tyvärr saknar personalen allt för ofta de rätta verktygen för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som är tryggt för de själva och som ger klienterna den hjälp som de behöver. Som det ser ut i dag tvingas behandlingsassistenter att göra svåra avväganden mellan sin egen säkerhet och en effektiv behandling av klienterna. Vi menar att det är orimligt att personalen i sin vardag ska belastas för de strukturella problem som länge funnits inom SiS.

För att få SiS att börja fungera igen menar vi att det behövs omfattande åtgärder. Några av de är:

■ Genomför en ordentlig genomlysning av hela myndigheten. SiS uppdrag bör ses över och kopplingen till psykiatrin behöver tydliggöras så att människor inte faller mellan stolarna.
■ Sätt stopp för allt klientnära ensamarbete. Genom att personalen inte får vara ensamma med en eller flera klienter ökar säkerheten både för personalen och klienterna.
■ Satsa på personalen genom utbildningsinsatser, tryggare anställningar, en högre grundbemanning i det klientnära arbetet samt en lönesättning där kompetens och erfarenhet betalar sig.
■ Grundregeln ska vara att allt våld som utförs av en straffmyndig person ska polisanmälas.

För att punkterna ovan ska kunna bli verklighet krävs det att regeringen är bredda att ta sin del av ansvaret för att få SiS på fötter genom öka myndighetens ekonomiska ramar. Personalen inom SiS måste få de rätta förutsättningarna att utföra sitt arbete och kunna ge klienterna en chans till ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Såväl de anställda inom SiS som klienterna förtjänar betydligt mer uppmärksamhet och resurser än vad man får i dag. Vi är besvikna på att regeringen låtit det gå så här långt. Det är nu hög tid för ett kraftfullt omtag. Lyckas det är hela samhället vinnare.

Valle Karlsson, förbundsordförande, Seko

Mikael Bergkvist, ordförande, Seko-SiS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev