Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”EU:s förslag skulle slå hårt mot svenskt skogsbruk”

Ett aktivt och hållbart skogsbruk är bättre ur klimatsynpunkt än att låta skogen stå, skriver företrädare för 18 regioner, bland dem Stina Höök (M) och Åsa Johansson (S).

Publicerad: 2 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland och Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland, båda initiativtagare till debattartikeln om skogsbruk.

Foto: Öyvind Lund


Ämnen i artikeln:

EUKlimatRegionerRegion Värmland

I dag finns ett förslag på reglering från EU som skulle slå hårt mot det svenska skogsbruket. Det handlar om den så kallade LULUCF-förordningen och förslaget innebär att Sveriges kolsänka i skogs- och marksektorn ska öka från 38,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 47,3 miljoner ton senast 2030. Om detta genomförs skulle det slå hårt mot Sveriges regioner – utan att nå förväntade klimateffekter, då risken för kolläckage är stor. 

Enligt intresseorganisationen Svebio kommer LULUCF-förordningen innebära att avverkningarna i skogen behöver minska med cirka 16 procent för att Sverige ska klara EU-kommissionens mål. Det innebär 16 procent mindre råvarutillförsel till sågverk och massabruk och motsvarande avveckling av förädlingskapacitet. 

LÄS MER: Tusentals hektar grönt guld – här är kommunerna som äger mest skog

Förutom att det slår hårt mot industrin, arbetstagare och skogsägare får det stora konsekvenser för regional utveckling och innovationskapacitet. 10 av 21 svenska regioner har identifierat bioekonomi som en sektor som ska ligga till grund för deras långsiktiga regionala utveckling och deras innovationsekosystem. Det är därför viktigt att Sverige tidigt och tydligt agerar i frågan. 

Vi vill särskilt understryka följande:

Att införa ett tvingande LULUCF-mål innebär en styrning av den svenska skogspolitiken som inte överensstämmer med att skogsbruk är ett nationellt ansvar. 

De styrmedel som kommer att krävas för att uppnå målet riskerar att innebära ingrepp i skogsägarnas rätt att förfoga över sin skog. 

Sverige har visat att aktivt och hållbart skogsbruk är bättre ur klimatsynpunkt än att låta skogen stå. Virkesförrådet och därmed kollagret har fördubblats sedan början av 1900-talet och med nära 40 procent sedan 1980. 

Alternativet för industrin är att importera mer utländsk skogsråvara vilket i sin tur fordrar motsvarande avverkningar där. Resultatet blir därmed att den eventuella klimatnyttan ur ett globalt perspektiv uteblir. 

Ur ett lokalt perspektiv innebär ett aktivt skogsbruk att tjänster köps av andra lokala företagare som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt och en mer levande landsbygd. 

I juni kommer det att tas viktiga beslut kring LULUCF-fördraget. Vi vill därför uppmana regeringen att ta ställning och påverka hur Sveriges skogar kommer att se ut och fungera framöver samt att stå upp för de lokala perspektiven. Det här förslaget gynnar inte Sverige och därmed inte hela EU. 

Undertecknarna är företrädare för regional utveckling i 18 av Sveriges regioner.

Stina Höök (M)
Åsa Johansson (S)
Region Värmland

Elin Petersson (M)
Region Blekinge

Birgitta Sacredéus (KD)
Region Dalarna

Eva Lindberg (S)
Patrik Stenvard (M)
Region Gävleborg

Helene Andersson (C)
Region Halland

Elise Ryder Wikén (M)
Robert Uitto (S)
Region Jämtland-Härjedalen

Maria Frisk (KD)
Malin Wengholm (M)
Region Jönköpings län

Karin Helmersson (C)
Pär-Gustav Johansson (M)
Region Kalmar län

Elizabeth Peltola (C)
Robert Olesen (S)
Region Kronoberg

Nils-Olov Lindfors (C)
Anders Öberg (S)
Region Norrbotten

Anna Jähnke (M)
Region Skåne

Robert Johansson (S)
Region Stockholm

Daniel Portnoff (M)
Region Sörmland

Bengt-Olov Eriksson (S)
Region Uppsala

Rickard Carstedt (S)
Tomas Mörtsell (C)
Region Västerbotten

Sara Nylund (S)
Jonny Lundin (C)
Region Västernorrland

Denise Norström (S)
Jenny Landernäs (M)
Region Västmanland

Eva Andersson (S)
Per Larsson (KD)
Region Östergötland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev