lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

EU måste stoppa åldersdiskrimineringen

Åldersdiskriminering hindrar äldre från att leva ett värdigt liv. Frågan måste upp på EU-nivå. Därför uppmuntrar vi alla att rösta på kandidater till Europaparlamentet som vill skapa bättre förutsättningar för EU:s äldre, skriver representanter för fyra nordiska pensionärsorganisationer.

Publicerad: 25 april 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Äldres rättigheter måste upp på dagordningen.

Foto: Colourbox/#228224


Ämnen i artikeln:

PensionärerÄldre

Var femte medborgare i EU är 65 år eller äldre. Därför är valet till Europaparlamentet en viktig angelägenhet för oss pensionärer. Det är hög tid att äldres rättigheter kommer upp på dagordningen, likaså kampen mot åldersdiskriminering.

Vi ser hur diskriminering av äldre personer hindrar möjligheten att leva ett värdigt liv. Alltför låga pensioner tvingar stora grupper till ett liv i fattigdom. I hela EU finns stora brister inom äldreomsorg och sjukvård.

Utmaningarna för medlemsländerna är många. Vi som har undertecknat denna artikel representerar stora pensionärsorganisationer i Norden, och vi berörs alla av de beslut som fattas i Bryssel och Strasbourg. Vi vill vara med och påverka så att besluten leder till bättre levnadsvillkor för äldre i EU.

Omkring 20 procent av EU-ländernas medborgare är 65 år eller äldre. I framtiden kommer antalet som är över 80 år att öka i en allt snabbare takt. Dagens åldersdiskriminering är till stor skada för alla länder i unionen. Äldre måste istället bli en viktig resurs på samhällets alla områden.

Inom ramen för den så kallade sociala pelaren ska EU inte enbart vara en marknad för varor, tjänster, arbetskraft och kapital, utan även sträva efter att förbättra levnadsvillkoren för alla oss som bor och lever inom unionen. Den sociala pelaren syftar till att utveckla medborgarnas sociala trygghet, genom årliga jämförelser mellan medlemsländerna. Detta samarbete för att förbättra levnadsvillkoren, för bland annat oss äldre, motarbetas dock av nationalistiska partier.

Äldres villkor behöver lyftas fram inför valet i maj. Ett stort ansvar för detta ligger på de politiska partierna i Danmark, Finland och Sverige, alltså de nordiska länder som är medlemmar i EU. Grundläggande är att frågan om åldersdiskriminering ska prioriteras i Europaparlamentet.

Tillsammans med övriga organisationer inom vår europeiska sammanslutning AGE Platform Europe riktar vi sju krav till parlamentsledamöterna:

Att förbättra äldres rättigheter genom att bekämpa åldersdiskriminering. 
Att skapa arbetsmarknader som kan inkludera fler, och möjliggöra ett livslångt perspektiv på arbete. 
Att verka för goda pensioner och inkomster för äldre.
Att skydda rätten till att leva och åldras med värdighet, genom personligt anpassad hälsovård och äldreomsorg.
Att skapa förutsättningar för ett aktivt liv i hälsa för människor i alla åldrar. 
Att produkter, bostäder och service utformas så att äldres behov tillgodoses.
Att göra det möjligt för äldre medborgare att delta fullt ut i det sociala, kulturella och demokratiska livet, och att understödja livslångt lärande.

Besluten i EU-parlamentet har en stor betydelse för alla de lagar och bestämmelser de nationella parlamenten beslutar om. Med ett EU som är aktivt på det sociala området ges förutsättningar för mer jämlika samhällen. Vi uppmanar alla att rösta i maj, och att välja ledamöter som vill bidra till en sådan utveckling.

Christina Tallberg, PRO Pensionärernas Riksorganisation, Sverige

Berit Bölander, SKPF pensionärerna, Sverige

Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry/Pensionstagarnas Centralförbund PCF, Finland

Palle Smed, Faglige Seniorer, Danmark

Jan Koskimies, Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf, Finland

Pensionärsorganisationer 

Faglige Seniorer
Organisation verksam i Danmark. Faglige Seniorer är en självständig organisation för fackföreningsrörelsens medlemmar. Organisationen har fler än 230 000 medlemmar som är fördelade på 475 seniorklubbar spridda över hela landet.

Eläkeläise ry
Eläkeläiset ry är den äldsta nationella pensionärorganisationen i Finland och grundades 1959 . Den består av 14 regionala organisationer och 220 lokala föreningar med totalt 29 000 medlemmar och är en lobbyistorganisation för pensionärer.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry/Pensionstagarnas Centralförbund 
Organisation verksam i Finland. Centralförbundet fungerar som ett kontaktorgan mellan pensionstagare, samt som bevakare och påverkare i frågor som rör pensionärernas intressen. Förbundet har 80 000 medlemmar fördelade på 300 föreningar.

SKPF Pensionärerna
Organisation verksam i Sverige. SKPF Pensionärerna har över 170 000 medlemmar och är öppen för alla som har någon form av pension. Den verkar både centralt och lokalt för pensionärernas rättigheter.

Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är Sveriges största pensionärsorganisation med cirka 330 000 medlemmar, och 1 300 lokala föreningar. PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PensionärerÄldre

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev