söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ett verifikat kan visa miljönyttan med energiåtervinning”

Vi behöver styrmedel som gör den illegala avfallshanteringen mindre ekonomiskt lockande, skriver debattörer från fyra energibolag.

Publicerad: 14 april 2022, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mile Elez, Magnus Eriksson, Mårten Henriksson, Karin Medin. Foto: Andreas Nilsson (Mårten Henriksson)


Ämnen i artikeln:

AvfallElproduktionEnergiBrott

Skatter och styrmedel gör att kostnaden för att hantera avfall stiger. Det leder till ett ökat intresse hos oseriösa aktörer – där illegal dumpning och läckande soptippar påverkar både hälsa och miljö. Nu måste våra politiker ta krafttag mot brottsligheten och slopa hindren för energibolagen att göra sitt jobb: Återvinna energi genom att avgifta samhället. Ett verifikat kan öka transparensen och spårbarheten, något som måste bli standard i framtiden.  

För ett år sedan lanserades regeringsinitiativet ”Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet”, och i mars fick vi ta del av Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget. Vi välkomnar detta initiativ, men det är för lite och för sent. 

LÄS MER: Kommuner kritiserar avfallsplan: ”Producenterna har glidit undan ansvar” 

I redovisningen beskrivs att ”den dominerande drivkraften bakom att hantera avfall illegalt är stora ekonomiska förtjänster i kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff”.

Återvinningsbolag som tar hand om avfall på ett ansvarsfullt sätt, och energibolag som energiåtervinner det avfall där varken återanvändning eller materialåtervinning är möjligt, gör varje dag en miljötjänst i det cirkulära samhället. Samtidigt tar vi bort oönskade material och ämnen ur kretsloppet och isolerar dessa från samhället. 

Vi fyra undertecknare av denna artikel jobbar tillsammans för att skapa ett verifikat som tydligt och transparent visar miljönyttan med energiåtervinning. Ett verifikat kan ge konkreta siffror till ansvarsfulla återvinningsföretag om just deras avfall: sparad koldioxid, återvunna metaller, avlägsnade gifter, producerad energi och så vidare. Vi menar att bättre transparens och spårbarhet måste bli standard i framtiden. 

Vi ser tre områden som våra politiker bör prioritera: 

• Gå från ord till handling när det gäller regeringsuppdraget runt förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet. 

• Avskaffa avfallsförbränningsskatten och flytta den högre upp i avfallshierarkin, lägg en ”malus” på dem som sätter icke återvinningsbart eller oönskat material på marknaden. 

• Verka för gemensam standard för avfallsförbränning och EU:s utsläppshandelssystem EU-ETS. I dagsläget är det tre länder som på egen hand infört det: Sverige, Danmark och Litauen. Samma regelverk skulle ge samma förutsättningar och leda till större spårbarhet och transparens inom hela EU. 

Vi behöver skapa samarbeten för ökad transparens och spårbarhet i värdekedjan och avfallsströmmarna. Vi behöver spelregler som hjälper detta arbete, inte stjälper det. Vi behöver styrmedel som gör den illegala avfallshanteringen mindre ekonomiskt lockande – och vi behöver det nu. Dags för politiken att göra verkstad av alla utredningar inom avfallsområdet. 

Mile Elez
Tekniska verken i Linköping

Magnus Eriksson
Mälarenergi

Mårten Henriksson
Umeå energi

Karin Medin
Söderenergi

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev