Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ett varningens finger för nationellt biljettsystem”

Tanken på att regeringen skulle tvångshöja biljettpriset för stockholmarna till övriga Sveriges prisnivåer är för oss helt främmande. En gemensam teknisk plattform för hela branschen och hela landet får inte bli detsamma som fördyrande statlig prisreglering.

Publicerad: 30 januari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Riskerar att bli kollektivtrafikens svar på Stålverk-80”, skriver Kristoffer Tamsons (M).

Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikRegionerModeraternaLöfven 2

Den nya regeringen har aviserat planer på att införa ett nytt nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. Det nya systemet ska införas om tre år. Men frågan är inte ny. Redan under alliansregeringens tid väcktes diskussionen om ett nationellt betalsystem och i kollektivtrafikbranschen har frågan funnits levande i nära 20 års tid. Vi vill höja ett varningens finger för vad som kan komma att bli dyra och dåliga lösningar med ett i grunden bra initiativ.

Att kunna resa enkelt och smidigt med kollektivtrafiken över hela landet är såklart både bekvämt och kundvänligt, men inte minst en viktig pusselbit i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv vid långväga resor och därmed främja miljövänliga transportmedel. Samtidigt sker en försvinnande liten andel av alla kollektivtrafikresor i Sverige över länsgränserna. Enbart i Stockholms län sker mer än hälften av all kollektivtrafik i hela Sverige. 52 procent av alla resor med kollektivtrafik görs alltså redan i ett och samma biljettsystem. Ett biljettsystem som i sig självt nu står inför omfattande investeringar i att bytas ut och moderniseras, ett investeringsarbete har redan påbörjats.

Till det ska fogas ett i hela Mälardalen gemensamt biljettsystem, Movingo, som möjliggör för sex av tio kollektivtrafikresenärer i hela landet att resa gränslöst med en och samma biljett. Detta framdrivet helt utan statliga tvångsåtgärder, stimulanser eller direktiv. Tvärtom på helt frivillig grund i en ambition om att öka kollektivtrafikresandet tillsammans. Därtill finns sedan tidigare väl utvecklade samarbeten inom Samtrafiken.

Vad som vid första anblick låter som ett tilltalande och måhända självklart initiativ är därför förenat med risk för såväl omfattande kostnader som förgävesinvesteringar. Vi är också oroliga över att regeringen med statliga pekpinnar nu vill visa vägen för omfattande tekniskt och organisatoriskt komplicerade projekt som delvis skulle omöjliggöra den nya typ av biljettförsäljning som nu utvecklas av marknaden själv i samförstånd med de aktörer som har valt att möjliggöra för andra än kollektivtrafikhuvudmannen att sälja biljetter.

Med det sistnämnda menar vi att ett nationellt biljettsystem inte får reglera sönder och därmed omöjliggöra öppen data, och en helt öppen digital biljettförsäljning via ombud, vilket idag inom hela branschen eftersträvas som förutsättning för att bygga helt nya mobilitetslösningar och tjänsteerbjudanden. Framtiden borde erbjuda alla som vill möjligheten att sälja kollektivtrafikbiljetter, så länge kollektivtrafikens intäkter säkras på samma sätt som idag. Biljettförsäljningen borde inte begränsas till färre aktörer.

Vi som följt frågan om ett nationellt biljettsystem under en längre tid samt har erfarenheter från både politik och näringsliv i andra delar av samhället än transportsektorn vet därtill att teknik slår politik. Att bygga ett omfattande och dyrt statligt system, utan tydlig koppling till de som kör och utvecklar trafiken, eller erbjuder andra tjänster i samhället till vilka kollektivtrafiken är en bärande del av kunderbjudandet, riskerar detta bara att bli kollektivtrafikens svar på Stålverk-80.

Frågan är också om inte gemensamma nordiska eller europeiska lösningar vore att eftersträva i denna tanke om att förenkla kollektivtrafikresandet, annars riskerar uppstå blinda fläckar och glapp inom viktig gränsöverskridande trafik som exempelvis den mellan Malmö och Köpenhamn eller över den värmländska gränsen mot den norska huvudstaden.

Slutligen finns en diskussion inom branschen om att ytterligare underlätta gemensamma biljettsystem genom harmonisering av affärsregler så som priser och biljettkategorier. Tanken på att regeringen skulle tvångshöja biljettpriset för stockholmarna till övriga Sveriges prisnivåer är för oss helt främmande. En gemensam teknisk plattform för hela branschen och hela landet får inte bli detsamma som fördyrande statlig prisreglering.

Vi ser fram emot konstruktiva diskussioner om ett nytt nationellt biljettsystem. Vi tror och hoppas att just våra erfarenheter kan bidra till en smidigt och bra lösning för resenärerna.

Kristoffer Tamsons, trafikregionsråd (M) och ordförande SL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev