måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Er nya feminism är bara regression, KD!”

Ella Bohlin kallar aborträtten för identitetspolitik och menar att vi istället bör fokusera på kvinnors verkliga problem; låglönejobb, sjukskrivningar, låg pension. Men det vi får nöja oss med från kristdemokratiskt håll är klassisk borgerlig politik som gynnar konservativa överklasskvinnor, skriver Nasra Ali, S-studenter.

Publicerad: 12 mars 2019, 14:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det som KD kallar genusflum handlar om att bryta normer och strukturer, skriver Nasra Ali.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetJämlikhet

Replik. Det är minst sagt spännande att läsa reaktionen på min artikel "8 mars marscherar vi emot KD och SD". Istället för att bemöta mina åsikter, påståenden och resonemang väljer Ella Bohlin i sin replik att gå till personangrepp och använda sig av förminskade och raljanta uttryck. Jag och Bohlin må ha skilda åsikter men att påstå att jag har fel i sak för att våra åsikter går isär är inte bara lågt, det är också förvirrande för den läsare som faktiskt är intresserad av de politiska skiljelinjer som de facto finns mellan en höger- och en vänsterdebattör.

I min artikel skriver jag att KD har förslag om sänkning av antalet veckor för fri abort. Att det inom KD har diskuterats och fortfarande diskuteras är något som man gärna sopar under mattan. Ebba Busch Thor har flertalet gånger skrivit om de “säkerhetsmarginaler” som behöver införas för att begränsa sena aborter där fostret skulle kunna överleva utanför livmodern. I praktiken innebär detta en inskränkning av aborträtten. Detta är inte en fråga om fakta utan en skillnad i åsikt.

Det är inte heller endast denna “säkerhetsmarginal” som KD föreslår. Exempelvis så vill man, likt SD införa samvetsklausuler som innebär att personal kan frånsäga sig att arbeta med aborter. Ett annat exempel är att i stödsamtal som erbjuds vid abort “lyfta det etiska dilemmat” ett sådant val innebär. Detta är ett sätt att indirekt skuldbelägga den som vill genomföra abort. Mannen ska också “ta sitt ansvar” och vara med i samtalet för att diskutera beslutet enligt KD. Fosterdiagnostisk ska också begränsas och bara erbjudas om det finns ärftliga sjukdomar i släkten eller om det finns orsak till att barnet är skadat. Detta skulle förhindra att kvinnor avbryter graviditeten på grund av ras och kön enligt KD. Med en enkel sökning kan man finna både artiklar, intervjuer och i KD:s egna program.

Vidare kallar Bohlin aborträtten för identitetspolitik och menar att vi istället bör fokusera på kvinnors verkliga problem; låglönejobb, sjukskrivningar, låg pension. Men jag undrar vems verklighet Bohlin vill beskriva för allt för ofta har vi fått läsa om den arbetsmiljö, med personalbrist, stress, sjukskrivningar som personalen inom Stockholms landsting upplever där Bohlin själv är vårdutvecklingsregionråd.

Det som vi istället med all sannolikhet får nöja oss med från kristdemokratiskt håll är klassisk borgerlig politik som gynnar konservativa överklasskvinnor. Exempelvis så menar Ebba Busch Thor att kvinnor med deltid och låglöneyrke får “skylla sig själva” och hålls alltså själva ansvariga för de “val” de gör. Det är också här vi har den största skiljelinjen mellan oss; synen på vems ansvar det faktiskt är att bryta denna onda cirkel.

Ett steg i att förändra de problem vi verkar vara överens blir då att synliggöra dem. Det som KD kallar genusflum och som enligt Bohlin inte är verkliga problem handlar om att bryta normer och strukturer. Det handlar om att i tidigt ålder lära barn hur man behandlar varandra och att försöka minska den press och stress könsroller ofta medför men också att försöka bryta det som idag gör att kvinnor tjänar mindre, har sämre anställningsvillkor, gör mycket mer av det obetalda hemarbetet och får sämre pensioner.

Ofantliga mängder blod, svett, tårar och tid av jämställdhetskamp har tagit oss hit; där du och jag idag har turen att befinna oss Bohlin. Er nya feminism är inget annat än en regression i den kamp där andra offrat allt för att lyckas få till en förändring. Sluta använda de rättigheter ni fått ärva för att prata ner de kvinnor som gått i bräschen för jämställdhetsarbete och för att inskränka friheten för de som kommer efter.

Nasra Ali, förbundsordförande S-studenter, kandidat till Europaparlamentet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

JämställdhetJämlikhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev