måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ensamhetskommissionen: ”Gör ofrivillig ensamhet till en valfråga”

Ofrivillig ensamhet är ett växande folkhälsoproblem som kan orsaka stort fysiskt och psykiskt lidande. Ensamhetskommissionen kräver besked från kandidaterna i höstens val: vad tänker ni göra för att ingen ska behöva ha ingen? 

Publicerad: 12 juli 2022, 03:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Amelia Adamo, Ingmar Skoog och Lasse Stjernkvist är ledamöter i Ensamhetskommissionen.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaÄldreHemtjänstSocialtjänstlagen

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre i Sverige är för stor och behöver aktivt motverkas. I dag upplever en femtedel av landets äldre ofrivillig och ovälkommen ensamhet. Med en fort ökande andel äldre riskerar problemet att växa. Konsekvenserna är stora, både för samhället som helhet och för de enskilda individerna och påverkar såväl psykiskt som fysisk hälsan. Att motverka ofrivillig ensamhet är ett ansvar för oss alla. Det går aldrig att lagstifta fram social gemenskap, men det går att göra mer – mycket mer. 

Vi i Ensamhetskommissionen har verkat under ett drygt år för att belysa och lyfta problemet med ofrivillig ensamhet. När vi nu går i mål med vårt arbete lämnar vi stafettpinnen vidare med tydlig adress till makthavare på olika politiska nivåer. Här är några förslag vi under vårt arbete tagit fram som vi tror skulle göra skillnad på riktigt.   

Att motverka ensamhet bör vara en uppgift för äldreomsorgen. Att motverka social isolering bland invånarna är en uppgift för kommunerna, men trots det upplevs det inte som kärnverksamhet. På regeringens bord ligger förlag till ny socialtjänstlag och en helt ny äldreomsorgslag färdiga att beslutas i höst. I dessa bör det tydligt framgå att motverkande av ofrivillig ensamhet ska vara en uppgift för äldreomsorgen. 

Översyn av hemtjänsten. Rätt till social tid bör ingå i hemtjänstens kärnuppdrag. Många äldre bor kvar hemma med stöd från äldreomsorgen via hemtjänsten. Här finns både en möjlighet att upptäcka riskgrupper för ofrivillig ensamhet, men också menar vi en skyldighet att använda denna dagliga kontakt till att skapa gemenskap. Här bör en utredning tillsättas som ser över hemtjänsten som helhet, men det är också fullt möjligt för kommuner att gå före och ta ledningen. 

Policy mot ofrivillig ensamhet. Varje kommun bör ta fram och implementera en policy mot ofrivillig ensamhet. Idag finns inget krav på att äldreomsorgen, särskilda boenden eller hemtjänst, ska ha en policy för att motverka ensamhet. Många arbetar med frågan ändå, men en policy gör att man måste ta fram en strategi och säkerställa att kompetensen finns och följa upp arbetet. 

Använd teknikens möjligheter. Teknik kan effektivisera men också skapa fler kontaktytor. I välfärdstekniken finns enorm potential för att frigöra tid i omsorgen, men här måste beslutsfattare våga investera men också tydliggöra att sparad tid ska gå till social tid i äldreomsorgen. Med statliga stimulansmedel, nationella satsningar på kompetensutveckling och ett tydligare mandat till medarbetarna skulle utvecklingen kunna gå snabbare. 

Den här frågan kan inte vänta. Vi frågar nu de som ber om förtroende att styra i landet, regioner och kommuner: vad är ni beredda att göra? Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Ingen ska ha ingen. 

Ensamhetskommissionens ledamöter

Amelia Adamo

Eva Eriksson

Lasse Stjernkvist

Ingmar Skoog

Carl-Johan Zetterberg Boudrie

Jörgen Nilsson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev