Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Energieffektivisering måste prioriteras”

Delar av stödet till elanvändare bör användas för att energieffektivisera. Här är den kommunala energirådgivningens roll avgörande, skriver Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Publicerad: 27 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Foto: Peter Knutson


Ämnen i artikeln:

EnergieffektiviseringEnergiEnergipolitikEnergikrisen

Det är bråttom att få en handlingskraftig regering på plats. För elkrisen behöver hanteras här och nu. Det duger inte att ställa ut vaga löften om högkostnadsskydd till elanvändare, utan att precisera vem som ska omfattas, hur stort stödet blir eller när pengarna kommer. Landets hushåll och företag behöver också få stöd i att, på ett smart sätt, minska sin energianvändning, så att både elräkningen och elpriset kan minska långsiktigt. Nu behöver Ulf Kristersson (M) och hans regeringsunderlag ge besked.

Nyligen presenterade forskningsföretaget Energiforsk nya siffror som visar att det snabbaste sättet att sänka elpriserna är att minska användningen. Studien från Energiforsk visar att om Europa minskar energianvändningen med 10 procent så kan elpriset halveras i elområdena SE3 och SE4. Därför är det viktigt att satsningar på energieffektivisering görs omgående och att staten gör allt den kan för att påskynda detta.

LÄS MER: Hårt tryck på energirådgivningen – varannan kommun vädjar om stödpengar 

Enligt den avgående regeringen ska uppemot 90 miljarder kronor från Svenska kraftnäts kapacitetsintäkter användas under 2022 och 2023 för att stödja elanvändarna i form av ett ”högkostnadsskydd”. Delar av dessa medel bör användas till att stödja hushåll och företag att energieffektivisera så att elpriset och kostnaderna kan sjunka till godtagbara nivåer och hålla sig där över tid. Förra året fick politiken rycka ut med miljardstöd och nu händer det i år igen. Genom att satsa på energieffektivisering kan i stället långsiktiga åtgärder prioriteras.

Kristerssons regering kan nu säkerställa att delar av pengarna som Svenska kraftnät ska använda till högkostnadsskydd går till energieffektivisering. EU-kommissionen har publicerat två meddelanden om vägledning för medlemsländernas krisåtgärder inom elmarknadsområdet och användandet av intäkter från överbelastning av elnäten. Det första meddelandet (13 oktober 2021) innehåller en så kallad verktygslåda för åtgärder och stöd. Det andra (18 maj 2022) innehåller en handlingslinje för kortsiktiga interventioner och långsiktiga förbättringar av elmarknaden. I kommissionens första meddelande framgår att medlemsstaterna får göra särskilda sociala utbetalningar till dem som är mest ekonomiskt sårbara, för att hjälpa till med elräkningar eller för att förbättra energieffektiviteten.

Den avgående regeringen har inte varit tillräckligt tydlig med att medel ska användas till energieffektivisering, vilket inte underlättar vid rådgivning. Vi måste kommunicera att om alla 90 miljarder kronor används för att betala elräkningar, så går Sverige miste om möjligheten att investera i ny smart teknik som sänker elpriset långsiktigt. 

Staten kan stödja insatser som exempelvis att byta ut direktverkande el till vattenburet värmesystem, installera värmepumpar, byta ut ljusarmaturer till led-armaturer, installera smarta digitala styrsystem, justera in värmesystem och göra tilläggsisoleringar. Här är bland annat den kommunala energirådgivningens roll avgörande. 

Det finns en potential att energieffektivisera 19 TWh bara i Sveriges flerbostadshus, genom bland annat byten av fönster och tilläggsisolering. Detta enskilt är en energieffektiviseringspotential som motsvarar en sjundedel av all elanvändning i Sverige (2021). Hela beståndet av bostäder och lokaler i Sverige kan använda energin dubbelt så effektivt som i dag. 

Den avgående regeringen har aviserat en historiskt stor satsning för att hantera de höga elpriserna. De resurserna, 90 miljarder kronor, har vi nu chansen att använda långsiktigt, så att hushåll och företag får såväl lägre energianvändning som lägre elpriser, år efter år. Genom satsningar på energieffektivisering kan vi på ett kraftfullt sätt bidra till en fungerande elmarknad, rimliga priser och stärkt oberoende från importerad energi. Därtill vore det en viktig insats i klimatomställningen. 

Ola Månsson
Vd Installatörsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev