Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

En modern vård kräver en modernare lagstiftning

Ny teknik möjliggör digitala lösningar inom vården som underlättar skapandet av en bättre och mer samordnad vård, men det väcker också juridiska frågeställningar som behöver lösas. Vi behöver en lagstiftning som hjälper oss att utveckla vården, skriver regionstyrelseordförandena i Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm.

Publicerad: 27 juni 2019, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PatienterPatientjournalerVårdkvalitetIntegritet

Digitaliseringen går i snabb takt i alla samhällssektorer och så även inom hälso- och sjukvården. Ny teknik möjliggör digitala lösningar inom vården, men det väcker också juridiska frågeställningar som behöver lösas. Vi välkomnar därför översynen av personuppgiftshantering som regeringen initierat.

Den tekniska utvecklingen ger stora möjligheter för oss i regionerna att skapa en bättre och mer samordnad vård. Denna utveckling vill vi ta tillvara med införandet av nya vårdinformationssystem. Men för att det ska vara möjligt behöver vi en lagstiftning som hjälper oss att utveckla vården.

Vi vet att patienterna efterfrågar en bättre kommunikation mellan sig själva och vården. De har med rätta svårt att förstå varför de måste upprepa hela sin historik till varje ny vårdgivare.

Den patient som inte är insatt i patientdatalagen utgår oftast ifrån att det endast finns en enda journal som följer dem genom olika steg i en behandling. Sanningen är att varje klinik har sin egen journal för varje patient. Även med gemensamma digitala vårdsystem så hindrar patientdatalagen kunskapsöverföringen mellan vårdgivare.

De utredningar som genomförts på området har inte lett till angelägna förändringar. Vi vill framhålla ett par av de mest angelägna frågorna: ändamålen i patientdatalagen och samtycke, som alla regioner uppmärksammat och som kräver en lagändring.

I dag krävs en vårdrelation för att få tillgång till patientuppgifter genom sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen är det inte tillåtet att behandla patientuppgifter från andra vårdgivare, exempelvis privata utförare, för att bedriva förebyggande hälso- och sjukvård, kvalitetsarbete och uppföljning. Detta försvårar möjligheten att ta vårt ansvar som sjukvårdshuvudmän.

Förutsättningarna för insamling av patientdata bör ändras för att i större utsträckning möjliggöra en utveckling av den förebyggande hälso- och sjukvården och utveckling av beslutsstöd. Vårdpersonal skulle på så sätt få hjälp att arbeta mer patientsäkert genom system som signalerar särskilda riskfaktorer för en patient baserat på tidigare vårdbesök.

Patientdatalagens ändamål för behandling av patientdata och möjligheten till direktåtkomst till uppgifter hos andra vårdgivare måste utvidgas

Patientdatalagen kräver ett uttryckligt samtycke från patienten för behandling av andra vårdgivares uppgifter. Även med hänsyn till integritetsaspekterna är inte samtyckeskravet ändamålsenligt i förhållande till sjukvårdshuvudmännens skyldighet att ge en god och patientsäker vård.

I dag måste patienter, i allt för många steg, ta ställning till vilka uppgifter om dem som hälso- och sjukvårdspersonalen behöver för att kunna tillhandahålla en god och säker vård. Vår uppfattning är att en "opt out-modell", likt den som i dag finns för behandling av personuppgifter till nationella och regionala kvalitetsregister, är en tillräcklig åtgärd för att värna patientens integritet.

De lagändringar vi pekar på är nödvändiga för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tillvaratas inom hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Stockholm ser fram emot att bidra i arbetet framöver.

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen

Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande (M) Region Skåne

Irene Svenonius, regionstyrelsens ordförande (M) Region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev