Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Elever med autism och adhd fråntas sin skolgång

Barn med autism och adhd slås ut från skolan och står utan någon framtid. Risken är nu hög att de blir ännu fler. Det är ovärdigt ett land där politikerna säger sig värna mänskliga rättigheter och där likvärdigheten är ett honnörsord, skriver företrädare för Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention.

Publicerad: 28 november 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Barn och elever med autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får inte det stöd de har rätt till i skolan.”

Foto: Børge Sandnes, Colourbox / Pressbild


Ämnen i artikeln:

NPFADHDEleverLärarbristFunktionsnedsättningElevers rätt till inkludering

Kommunernas ekonomi blir allt sämre. Vi har dessutom en skriande lärarbrist och avsaknad av en strategisk resursfördelning till skolorna. Det får allvarliga konsekvenser för de elevgrupper vi representerar.

Barn och elever med autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får inte det stöd de har rätt till i skolan.

Den senaste tiden rapporteras det allt oftare om bland annat försämringar runt om i landet när det gäller det så kallade tilläggsbeloppet som fristående skolor kan ansöka till kommunerna om för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Tyvärr kan en kommun neka tilläggsbelopp om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår, vilket får till följd att vissa barn och elever inte får det stöd de behöver. Det rimmar illa med rätten till utbildning och en likvärdig och jämlik skola.

Elever med autism och adhd har en avsevärt sämre måluppfyllelse än andra elever och är starkt överrepresenterade när det gäller problematisk frånvaro i skolan. Det visar Autism- och Aspergerförbundets och Attentions skolenkäter år efter år.

Nu riskerar ännu fler av våra elever att slås ut helt från skolan. Vi anser att gruppen systematiskt diskrimineras på grund av de svårigheter deras funktionsnedsättningar medför och vi ser få framsteg utan fortsatta generella brister runt om i landets skolor både i förmåga att göra rätt anpassningar i skolmiljön och utforma adekvat stöd.

Nu vänder vi oss därför direkt till utbildningsminister Anna Ekström (S):

Skollagen måste ändras så att kommuner inte kan neka tilläggsbelopp. Skollagen måste ändras så att det inte finns möjligheter för kommuner att neka tilläggsbelopp med hänvisning till ekonomiska eller organisatoriska svårigheter.
Elever med funktionsnedsättning måste få del av det riktade statsbidraget för ökad likvärdighet i grundskolan. Statsbidraget i sin nuvarande konstruktion är inte likvärdigt, eftersom medel för stöd till elever med funktionsnedsättning inte finns med. Bidraget kritiserades redan innan medel började betalas ut till landets kommuner. Beräkningarna som ligger till grund för bidraget bygger inte på någon intersektionell analys vilket gör att elever med funktionsnedsättning missgynnas. Vi uppmanar Anna Ekström att se till att grunden för beräkningarna av statsbidraget görs om för att säkerställa att också elever med funktionsnedsättningar får del av medlen. Nu är våra barn stora förlorare i det här spelet.
Nationell handlingsplan för att få tillbaka elever till skolan. Vi framför återigen kravet om att det behövs en nationell kraftsamling – en handlingsplan – för att få tillbaka elever med problematisk frånvaro till skolan. Här måste samhällets alla aktörer samverka för att säkerställa barnens rätt till utbildning.

Barn med autism och adhd slås ut från skolan och står utan någon framtid. Risken är hög att de blir ännu fler nu. Det är ovärdigt ett land där politikerna säger sig värna mänskliga rättigheter och där likvärdigheten är ett honnörsord. Det kommunerna nu sparar in i ett kortsiktigt perspektiv kommer att resultera i en saftig nota i framtiden.

Ulla Adolfsson, förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet

Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet Attention

Agneta Söder, intressepolitisk utredare Autism- och Aspergerförbundet

Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev