Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Effektiviseringar räcker inte för att klara utmaningarna

Nya arbetssätt är nödvändiga för att möta ett ökat behov av välfärd. Men de offentliga finanserna behöver också ses över, skriver SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog i en replik till Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 16 maj 2019, 11:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Välfärden måste ställas om.

Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

SKRVälfärdRegionerEffektiviseringSvenskt Näringsliv

Replik. Den 13 maj publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Ekonomirapporten, som belyser den ekonomiska situationen i kommuner och regioner och hur förutsättningarna ser ut på några års sikt. Det är glädjande att så många, bland andra Svenskt Näringsliv, läser och tar del av våra bedömningar och analyser. Svenskt Näringsliv kommenterar till och med delar av innehållet i Dagens Samhälle.

SKL och Svenskt Näringsliv delar bilden av utmaningarna som välfärdssektorn har till följd av befolkningens utveckling. Vi tycker dock att Svenskt Näringsliv är något smal i sina förslag till hur utmaningarna ska mötas. Att enbart fokusera på effektiviseringar är varken tillräckligt eller realistiskt.

SKL har länge varit tydligt med att välfärdsverksamheterna i kommuner och regioner måste ställas om och hur viktigt det är att arbeta på nya sätt, bland annat med hjälp av digital teknik liksom att använda rätt kompetenser till rätt uppgifter i vård, omsorg och utbildning. Det är frågor som vi driver oavbrutet i alla sammanhang. I Ekonomirapporten ägnar vi den här gången också ett helt kapitel till att sektorn måste bli bättre på att arbeta målmedvetet med förebyggande insatser för att till exempel minska ohälsa.

Effektiviseringar behövs också, som en av flera åtgärder. Även staten har ett ansvar att se över sitt sätt att arbeta, både vad gäller regelstyrning och investeringar i välfärden. Det kan inte vara rimligt att kommuner och regioner ensamma ska bära hela ansvaret för den högsta försörjningskvoten på hundra år.

Det vi till exempel pekar på, är att statens andel av den offentliga skulden minskar, medan kommuner och regioners låneskuld blir allt mer betungande. Vi kräver vidare att statens detaljstyrning och kortsiktiga planering måste förändras för att kommuner och regioner ska kunna effektivisera och använda resurserna där de bäst behövs.

Den mycket långtgående detaljstyrningen genom riktade statsbidrag utgör idag ofta ett hinder för den kommunala ekonomins möjligheter att effektivisera och förändra. Vi ser gärna att fler än vi – exempelvis Svenskt Näringsliv – är med och påtalar behovet av mer generella satsningar på välfärden från statens sida.

Höjningar av kommunalskatt kommer säkerligen att prövas och också ske i en del kommuner och regioner. Det är alltid en möjlighet för alla, även om den alltid prövas när annat inte räcker till. I grunden är det dock andra saker som behövs. Det krävs långsiktigt hållbara satsningar, samsyn mellan staten och kommunerna och en omställning i arbetssätt för att möta det ökade behovet av välfärd. Lyckas vi med det, då kommer välfärdens verksamheter fortsätta att utvecklas väl.

Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev