Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Effektivare hyresnämnder kräver ökade resurser

Regeringen måste inse att den ökade ärendemängden i landets hyresnämnder inte är övergående. Ska hyresrättens roll på den svenska bostadsmarknaden värnas, krävs mer av regeringen än förslag om modern teknik och ökade delegeringsmöjligheter. Det krävs ökade resurser, konstaterar Nathalie Brard och Tomas Ernhagen på Fastighetsägarna.

Publicerad: 18 mars 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

ka hyresrättens roll på den svenska bostadsmarknaden värnas, krävs mer än bara modern teknik och ökade delegeringsmöjligheter i hyresnämnderna, skriver företrädare för Fastighetsägarna.

Foto: Lennart Månsson / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FastigheterLöfven 2

I en ny proposition föreslår regeringen att arbetet i landets hyresnämnder ska effektiviseras bland annat genom ökad användning av modern teknik. Men lagändringen, som ska träda i kraft den 1 juli i år, kommer inte att vända den samhällsfarliga trenden med allt längre handläggningstider. Regeringen måste inse att nämnderna behöver mer resurser.

Hyresnämnderna spelar en helt central roll på fastighetsmarknaden. De medlar i tvister och fattar beslut i en rad frågor som rör landets bostäder och lokaler. Det handlar om allt från olovlig andrahandsuthyrning av bostäder och svarthandel med hyreskontrakt till hyressättning och hantering av renoveringsärenden. Ska hyresmarknaden kunna fungera effektivt och legitimt måste sådana ärenden kunna hanteras rimligt skyndsamt. Så är det inte i dag. I Stockholm är situationen akut.

Hyresnämnden i Stockholm, som står för nästan hälften av den totala ärendemängden i landet, är situationen akut. Nämndens målsättning är att handläggningstiden maximalt ska uppgå till tre alternativt eller sex månader beroende på ärendets prioritet. Det var länge sedan denna målsättning var möjlig att uppfylla. I dag samlas ärenden på hög: Enligt flera hyresvärdar kan det ta upp till 18 månader. Det är ett allvarligt hot mot nämndsystemets och det svenska domstolsväsendets legitimitet.

Att frågor som rör svarthandel med hyreskontrakt hamnar långt ned i ärendehögen sticker i ögonen på varje rättsmedveten medborgare. Det gagnar knappast förtroendet för Sverige som rättsstat. Ett minst lika viktigt problem utgörs av de ärenden som rör hyresrättens möjlighet att spela sin viktiga roll på den svenska bostadsmarknaden. Det handlar bland annat om möjligheten att renovera och utveckla hyresrätten när hyresgästernas behov ändras. Ibland behövs hyresnämndens tillstånd för att genomföra sådana åtgärder. När nämndens prövning drar ut på tiden ökar kostnaderna. Det blir också svårt för bostadsbolagen att behålla kompetent personal. Hyresgästen får i sin tur leva i osäkerhet om vad som ska hända i dennes lägenhet och hur det i sin tur ska påverka hyran.

I den proposition som nu läggs fram för Riksdagen föreslås att arbetet i nämnderna ska effektiviseras genom att öka användning av ny teknik, att ge nämndens ordförande större frihet att pröva ärenden ensam samt att stärka möjligheterna att delegera uppgifter nedåt i nämndorganisationen. Dessa förslag löser dock inte grundproblemet; att ärendemängden i en del av landets hyresnämnder har ökat på ett sätt som skapar allvarliga samhällsproblem.

Regeringen måste inse att den ökade ärendemängden inte är övergående och att det därmed krävs mer resurser. Ska hyresrättens roll på den svenska bostadsmarknaden värnas, krävs mer än bara modern teknik och ökade delegeringsmöjligheter. Som förslaget ser ut i dagsläget riskerar det därmed att bli ett slag i luften.

Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna

Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FastigheterLöfven 2

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev