Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dra inte vaccinfrågan i långbänk, Löfven!

Vad väntar ni på, frågar Skåneliberalernas Gilbert Tribo statsminister Stefan Löfven och kräver att regeringen fattar beslut om nya vaccinationsprogram – inte minst i frågan om HPV-vaccin, där cancerfallen nu ökar bland män.

Publicerad: 20 mars 2019, 08:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi behöver fler vaccin, inte färre, skriver Liberalerna i Skåne.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

VaccinationerHPV-vaccinStefan Löfven

Det brukar sägas att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge och jo, det kan stämma i många fall, men inte i detta. Det har gått flera år sedan Folkhälsomyndigheten lämnade över sitt  förslag till regeringen gällande ett vaccinationsprogram som skulle kunna bidra till en ökad folkhälsa. Men ändå har inget hänt.

På senare tid har frågan kring vaccinationer uppmärksammats på flera olika plan. Å ena sidan hävdas det att vaccinationer är farligt för individen och å andra sidan att vaccinationer är viktiga för det förebyggande arbetet. Vaccinationsmotstånd är problematiskt utifrån flera aspekter, dels för att det dränerar resurser från vården, dels för att det motverkar en positiv folkhälsa.

Vi i Liberalerna Skåne är av den uppfattningen att vi behöver fler vaccin, inte färre. Vi menar strikt att vaccinationer är en avgörande förutsättning för att öka folkhälsan. Fler, inte färre, åtgärder behövs i dessa viktiga frågor.

Folkhälsomyndigheten, som lyder direkt under regeringens socialdepartement, har lämnat in flera förslag som syftar till att öka folkhälsan. Det är bland annat vaccination av pojkar mot HPV, allmän vaccination av barn mot rotavirusinfektion och särskilda vaccinationsprogram mot Hepatit B, tuberkulos, influensa och pneumokocker. Listan kan göras lång.

Vi ser idag att alltfler HPV-orsakade cancerfall bland män ökar, detta är en direkt konsekvens av oförmågan till att vilja fatta beslut och rent ut sagt oacceptabelt. Medborgare ska inte drabbas på grund av byråkrati. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen Löfven i sin förklaring hävdar [...] När något gör ont, känns fel. När värken aldrig släpper. Det är då, i livets mest ömtåliga ögonblick, som svensk sjukvård ska finnas där för din trygghet [...] men agerar motstridigt i frågan.

I en tid där populism frodas och motstånd växer mot vaccination är det märkligt att regeringen inte valt att agera i denna oerhört viktiga fråga. Fler konkreta åtgärder måste vidtas för att

1) tillgängliggöra vaccinerna för regionerna

2) tillgängliggöra vaccinerna för fler målgrupper

3) motverka det växande vaccinationsmotståndet.

Fler personer behöver vaccineras och vaccinationsprogrammet behöver utökas till fler målgrupper, såväl yngre som äldre. Det är av vikt när vården står inför stora utmaningar och behovet av vård blir allt större. Det är där de förebyggande insatserna kan ge som störst effekt för pengarna.

Problematiken ovan leder till flera frågor, som bland annat: varför drar regeringen frågan i långbänk? Varför ska regionerna och dess medborgare drabbas som en följd av att regeringen inte har fattat beslut?

Jag vill därför starkt uppmana regeringen Löfven att fatta beslut om vaccinationsprogrammen och utöka dessa och min fråga är väldigt enkel vad väntar ni på regeringen Löfven?

Gilbert Tribo, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Skåne (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev