Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Diskussionen om en statlig skola är obegriplig”

Närproducerad välfärd ska också beslutas nära, anser Carina Erlandsson (M) och Linnéa Sundman (M) som vill att kommunerna får möjlighet att ställa kvalitetskrav på skolan.

Publicerad: 17 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Carina Erlandsson (M), ordförande socialnämnden, och Linnéa Sundman (M), ledamot utbildningsnämnden, båda i Danderyds kommun.


Ämnen i artikeln:

Förstatligande av skolanSkolan

Varför skulle staten vara en bättre kravställare för skolan än kommunerna och deras lokala politiker? Närproducerad välfärd ska också beslutas nära – självklart i varje kommun! Diskussionen om att förstatliga skolan är obegriplig. En betydligt bättre lösning vore att kommunerna själva fick möjlighet att ställa kvalitetskrav. 

Kommunerna ansvarar för äldreomsorg och skola. Skillnaden är att det kommunala självstyret för skolan bara sträcker sig till pengarna, inte till kvaliteten. Kommunpolitiker är myndiga att besluta om äldreomsorgens kvalitet, men inte om skolans.

LÄS MER: Kommunalråd om nytt förslag: ”Logiskt – men risk att friskolorna kommer leva egna liv” 

Inom äldreomsorgen handlar kommunernas ansvar om att erbjuda goda livsvillkor för äldre som inte klarar sig själva. Denna skyldighet är reglerad i lag. Lagen ger möjlighet för privata företag och andra att bedriva omsorg på uppdrag av kommunen. Rimligt borde vara att samma förhållande rådde inom skolans värld.

I Danderyds kommun utförs god äldreomsorg både av privata utförare och av kommunen. För att bli godkända för att få bedriva äldreomsorg måste utförarna uppfylla samtliga krav i kommunens eget förfrågningsunderlag. Det betyder att kommunens socialnämnd har satt ett ”golv” – helt enkelt beslutat om vilken kvalitet på omsorgen som samtliga utförare ska hålla.

I skolans värld är däremot kvalitetskraven reglerade av staten via lagar och regler, kommunen har inget att säga till om. Kommunalt självstyre borde innebära att varje kommun själv disponerade och prioriterade skattepengarna för den egna kommunens väl och ve. Men trots att kommunpolitiker får avgöra hur mycket tid sjuksköterskor ska tillbringa på särskilda boenden, så får de inte bestämma hur mycket hälsovård skolsköterskor ska ge eleverna på skolorna.

Att de som verkar inom välfärden kontrolleras regelbundet är självklart. Lika självklart är det att samma krav ställs på privata och kommunala utförare. Detta garanteras genom regelbundna avtalsuppföljningar, kvalitetsmätningar samt kontroll mot lagar och föreskrifter. Samma måttstock används oavsett om utföraren är privat eller kommunal. Denna uppföljning sköter kommunen när det handlar om äldreomsorg medan Skolinspektionen följer upp skolorna.

Kvalitet inom äldreomsorg handlar mer om vilka krav kommunen ställer på utförarna än om ifall den utförs av kommunen själv eller av privata utförare. I skolans värld vore det en välgärning om kommunen fick ställa kvalitetskrav på samtliga skolor och även följa upp dessa krav.

Kanske skulle debatten om vinster i skolan dämpas om varje kommun gavs möjlighet att ställa kvalitetskrav för alla kommunens skolor?

Carina Erlandsson (M)
Ordförande socialnämnden Danderyds kommun

Linnéa Sundman (M)
Ledamot utbildningsnämnden Danderyds kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev