Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Disciplinära åtgärder är inte bästa vägen till studiero”

Elevers ordningsstörande beteenden bottnar ofta i bristfälliga stödinsatser och dålig lärmiljö, skriver Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, som är kritisk till nya förslag.

Publicerad: 11 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.


Ämnen i artikeln:

FunktionsvariationEleverLärareRektorer

Den 23 mars 2022 lade regeringen fram en proposition om ökad trygghet och studiero i skolan. 

I propositionen betonas bland annat vikten av det förebyggande arbetet och här tydliggörs huvudmännens ansvar. Detta ser vi som positivt. Men huvudförslagen i regeringens proposition handlar om mobilförbud och andra disciplinära åtgärder, som möjligheten för lärare att ingripa fysiskt och stänga av elever.

Vi ställer oss kritiska till den starka betoningen på disciplinära åtgärder som en kungsväg till trygghet och studiero i skolan. 

LÄS MER: Skolministern: ”Vinsten förstör svensk skola” 

En kartläggning från Skolverket 2018, som bygger på intervjuer med både lärare och rektorer, pekar på att ett långsiktigt, förebyggande arbete är betydligt viktigare för trygghet och studiero än disciplinära åtgärder. 

Vår erfarenhet är att elevers ordningsstörande beteenden ofta bottnar i en kombination av bristfälliga stödinsatser och dålig lärmiljö. Om skolan ska fungera för alla elever behöver skollokalerna – i likhet med pedagogiken – utformas på ett flexibelt sätt utifrån elevernas varierande behov. 

Men så ser det inte ut i dag. Skollokalerna är oftast utformade för stora klasser, vilket inte fungerar för alla elever. Många elever behöver ett mindre sammanhang och anpassningar av akustik och ljusförhållanden. En del elever behöver ha möjlighet att skärma av sig eller sitta på en särskild plats i klassrummet.

Lärare och rektorer behöver ges bättre stöd och kompetens i mötet med elever med olika behov och sätt att fungera. Skolforskningsinstitutet konstaterade nyligen i en behovsinventering att lärare utöver didaktiska kunskaper behöver både ledarskapskompetens och relationskompetens. Det handlar bland annat om att skapa positiva relationer och att anpassa arbetssätt efter elevernas varierande behov.

Rektorer behöver skapa förutsättningar på skolan genom ett systematiskt arbete med att skapa lärmiljöer som verkligen fungerar för alla elever. Huvudmännen å sin sida måste ge rektorerna tillräckliga resurser för det förebyggande arbetet.

Regeringen kan driva på arbetet genom att ta fram en nationell strategi för universell utformning av skolor, som klargör att elevers varierande behov alltid ska vara vägledande i gestaltningen av lokaler och utemiljöer. 

Genom att stärka det förebyggande arbetet och se till att skolan blir bättre rustad för att möta elevernas varierande behov kan vi skapa förutsättningar för en skola som både har god arbetsmiljö och studiero – för både lärare och elever. 

Nicklas Mårtensson
Generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev