måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Digital plattform kan revolutionera vården”

Hälso- och sjukvården brottas med tidskrävande digitala system. Samtidigt utnyttjar vi bara en bråkdel av potentialen i Sveriges unika kvalitetsregister. Genom en digital plattform kan vi lösa båda dessa problem och skapa en kunskapsrevolution i vården, skriver Jan Nilsson, professor i hjärt-kärlmedicin och Johan Assarsson, vd Inera.

Publicerad: 15 januari 2019, 14:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Hälso- och sjukvården i Sverige har det tufft med långa köer och personalbrist. I slutändan drabbar det patienterna.” Foto: Staffan Claesson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

PatientjournalerVårdköerPatientsäkerhet

Många människor väntar i dag på att få genomgå en behandling eller träffa en läkare. Samtidigt ökar överbeläggningarna på sjukhusen och personalbristen är stor inom flera yrkesgrupper. I en sådan situation är det ohållbart att hälso- och sjukvården har tidskrävande och krångliga digitala system som slösar med de anställdas tid.

Sveriges nationella kvalitetsregister har länge varit en guldgruva för utveckling och forskning, men är också en källa till tidskrävande registrering. Kvalitetsregistren innehåller uppgifter som gör det möjligt att följa upp patienter i hela landet och utvärdera enskilda landsting och vårdenheter. Samtidigt har registren en varierande kvalitet och utformning vilket innebär att vi i dag bara utnyttjar bråkdelen av potentialen att få fram ny kunskap och därmed bättre vård för patienterna.

Nu finns en unik möjlighet att slå två flugor i en smäll genom att skapa en gemensam digital plattform för både journaluppgifter och kvalitetsregister. En sådan plattform har potential att knyta samman kvalitetsregister och patientjournaler också med andra uppgifter. När all data finns samlad på ett och samma ställe kommer kvaliteten på informationen att öka och forskningen underlättas. Samtidigt kommer personalens administrativa börda minska rejält – till förmån för patienterna.

Förutom att underlätta forskningen och spara på personalens dyrbara tid ger en integrerad digital plattform också fantastiska möjligheter till förbättrade beslutsstöd. Här finns möjligheten att uppmärksamma en behandlande läkare på den senaste forskningen eller automatiskt påminna om viktiga åtgärder som är lätta att glömma bort. I slutändan kan denna plattform skapa en kvalitets- och kunskapsrevolution inom vård och forskning.

En möjlighet för att komma vidare i frågan är den plattform som landstingsägda Inera har tagit fram. De flesta regioner och landsting är anslutna till plattformen, men har bara kommit halvvägs i arbetet med att anpassa sina system så att uppgifterna blir tillgängliga. De flesta nationella kvalitetsregistren är också anslutna, men har kommit ännu kortare i att integrera sin information. Svårigheterna handlar främst om att det kräver relativt kostsamma anpassningar för att koppla samman systemen i redan ansträngda IT-budgetar.

Nu krävs en gemensam kraftsamling för att komma över svårigheterna och skapa ett system där all nödvändig information finns tillgänglig. Att få det här systemet på plats är av nationellt intresse och regeringen bör när den är på plats bidra med ett riktat stöd för att få fart på arbetet. Det är väl investerade pengar med tanke på den enorma patientnytta som kan skapas genom högre effektivitet och bättre kvalitet.

Hälso- och sjukvården i Sverige har det tufft med långa köer och personalbrist. I slutändan drabbar det patienterna. I stället för att politikerna lappar och lagar där det för tillfället brister behöver vi en vård som klarar att lösa sina egna problem. Det kan vi bara uppnå genom en hälso- och sjukvård som själv producerar och sprider kunskap i den egna verksamheten. Att snabbt utveckla en digital plattform för journaler och kvalitetsregister skulle innebära ett stort steg i rätt riktning. Johan Assarsson, vd Inera

Jan Nilsson, professor i hjärt-kärlmedicin och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Johan Assarsson, vd för kommun- och landstingsägda digitaliseringsbolaget Inera

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev