onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det slopade investeringsstödet slår hårt mot socialt och idédrivet byggande”

Vi ser med oro och bestörtning på riksdagens ogenomtänkta budgetbeslut att slopa investeringsstödet för hyresrätter. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för socialt och idédrivet byggande – särskilt på landsbygden, skriver flera nationella intresseorganisationer och aktörer som arbetar med byggande av bostäder och bostadsförsörjning på ”svagare marknader”.

Publicerad: 6 december 2021, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi är gärna med i dialogen kring ett utvecklat – inte avvecklat – investeringsstöd,” skriver debattörerna. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeLandsbygdenGlesbygdLandsbygd

För civilsamhällets sociala och idédrivna byggande (bygg- och bogemenskaper, byggprojekt drivna av småskaliga kooperativ, lokala utvecklingsbolag och bygdebolag) har investeringsstödet varit helt avgörande för att få projekt genomförda under de senaste åren. Det handlar både om att bygga på så kallade ”svagare marknader”, i mindre orter och utanför tätortscentrum och att bygga för grupper med lägre betalningsförmåga.

Svårigheten att lyckas genomföra och finansiera byggprojekt på svaga marknader är att vi sedan 30 år tillbaka har en modell för bostadsfinansiering där kreditmarknaden utifrån regelverken är tvungna att värdera projektets marknadsvärde i stället för att se till dess bruksvärde. Detta gör det omöjligt att få finansiering till projekt där marknadsvärdet riskerar att understiga produktionskostnaden – vilket är fallet i de flesta mindre kommuner och orter. 

Små byggande aktörer utan omfattande eget kapital är helt utlämnade åt kreditmarknaden och investeringsstödet har under senare år varit det som tippat över kalkylen på rätt sida strecket, så att kreditgivare kunnat låna ut de medel som möjliggjort projekten. 

Det ogenomtänkta budgetbeslutet eroderar nu förutsättningarna för hundratals möjliga samhällsnyttiga och platsutvecklande investeringar, som bidrar till lokal sysselsättning och näringslivsutveckling. Inte minst har investeringarna den viktiga effekten att de startar lokala flyttkedjor, då de möjliggör för äldre att flytta från hus till lägenheter och för barnfamiljer att ta över de hus som frigörs. Effekterna av ett slopat stöd kommer redan nästa år att bli påtagliga. Många påbörjade och planerade projekt kommer inte längre att kunna genomföras. Omfattande arbetsinsatser har varit förgäves. Den nödvändiga landsbygdsutvecklingen, som alla är överens om behöver ske, kommer att stanna av ytterligare.

Politikerna i riksdagen tycks inte vara medvetna om att investeringsstödet har varit framgångsrikt i att under de senaste åren skapa en genomförbarhet för en stor mängd småskaliga bostadsbyggen drivna av civilsamhället. Projekt som har betytt mycket för lokal utveckling, inte minst på landsbygden. Här är tre konkreta exempel:

I Gerlesborg i Tanums kommun beställde tolv äldre kvinnor tillsammans ett energisnålt flerbostadshus. Enligt gruppens bedömning var investeringsstödet avgörande för att huset kunde byggas. Projektet startade flyttkedjor och inflyttning till kommunen. I dag står 50 personer i kö för lägenhet i huset och i närområdet planeras för 26 nya kooperativa hyresrätter i projektet Andreastorpet – också det direkt beroende av investeringsstödet.

I Nyköpings kommun har ett framgångsrikt första bostadsbygge, drivet av det lokala bygdeägda utvecklingsbolaget, lett vidare till att etapp två nu är under uppförande. Totalt byggs 20 nya lägenheter i tidigare tynande Stavsjö, 35 km från tätorten Nyköping. Som ett resultat av framgångssagan är ytterligare tre projekt under planering i Kolmården, i Norrköpings kommun. Detta är platser där allmännyttan inte bygger i dag. Inget av dessa fem projekt skulle ha fått finansiering utan det statliga investeringsstödet.

I Hammenhög i Simrishamns kommun har en grupp byggt om en gammal lantmannaskola till en bogemenskap med 14 lägenheter, gemensamhetslokaler och stor trädgård. En verksamhet som är öppen även för utomstående och blir ett lyft för hela byn. Projektet har kunnat genomföras tack vare investeringsstödet.

Vi är medvetna om att investeringsstödet har sina brister och delar av det behöver modifieras för att med träffsäkerhet bidra till bra samhällsbyggnad och hållbar utveckling. Vi är gärna med i dialogen kring ett utvecklat – inte avvecklat – investeringsstöd. 

Vi uppmanar de politiker som lade ner sina röster i budgetvoteringen att tänka om för att säkerställa att civilsamhällets småskaliga och socialt drivet byggande i hela landet får fortsatta förutsättningar att kunna genomföras.

John Helmfridsson
Ordförande, Föreningen för byggemenskaper

Åse Claesson
Ordförande, Hela Sverige ska leva

Ulrika Egerö
Ordförande, Kollektivhus nu

Gordon Hahn
Ordförande, Coompanion Sverige

Jan Svensson
Ordförande, Mikrofonden Sverige

Maria Flock Åhlander
Vd, Ekobanken

Kristoffer Lüthi
Styrelseordförande, Ekobanken

Kajsa Crona
Adj. professor i boendets arkitektur Chalmers och arkitekt, Sweco

Peter Eklund
Styrelseledamot, Hela Sverige ska leva

Gunnar Casserstedt
Vd, Kiladalens utveckling AB

Paula Oksanen
Ordförande, Hogslätts vänboende kooperativ hyresrättsförening

Lena Jarlöv
Före detta projektledare, Hogslätts vänboende kooperativ hyresrättsförening

Lena Falkheden
Ordförande, Andreastorpets vänboende ekonomisk förening

Maria Block
Ordförande, stiftelsen Byggekologi

Erik Berg
Ordförande, Egnahemsfabriken och Bygdenyttan AB

Tinna Harling
Ordförande, Egnahemsfabriken Tjörn

Ellinor Askmar
Byar & kvarter

Jenny Stenberg
Forskare, Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet

Jaan-Henrik Kain
Forskare, Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet

Sten-Inge Kedbäck
Ordförande Utsiktens ekoby ekonomisk förening

 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev