Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det offentliga Sverige måste inse att hållbarhetsarbete inte bara handlar om miljö”

I samhällets strävan mot de globala hållbarhetsmålen får ekonomisk och social hållbarhet inte hamna i skymundan, skriver flera kommunpolitiker och lokala representanter för Fairtrade City.

Publicerad: 18 maj 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Med klimatet i fokus handlar hållbarhetsdiskussionerna ute i kommunerna oftare om exempelvis närproducerad mat och val av drivmedel i kollektivtrafiken, än om hur den offentliga konsumtionen riskerar att bidra till barnarbete, skriver debattörerna.

Foto: Helder Almeida/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Agenda 2030Hållbar offentlig upphandling

Mål 12, om en hållbar konsumtion och produktion, är av Sveriges största utmaningar med Agenda 2030, enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). I ljuset av klimatförändringar och coronapandemin framstår behovet av en mer hållbar världshandel som viktigare än någonsin. Här spelar både offentlig och privat konsumtion en viktig roll.

I höstas varnade Internationella arbetsorganisationen (ILO) för att coronakrisen innebär en ökad risk för kränkningar av flera mänskliga rättigheter, såsom förbudet mot tvångs- och barnarbete, förbudet mot diskriminering i arbetslivet samt rätten att organisera sig och förhandla kollektivt. Redan före coronapandemin arbetade 152 miljoner barn och 25 miljoner människor var fast i modernt slaveri i de globala leverantörskedjorna. Nu riskerar både barnarbete och tvångsarbete att öka. 

Tyvärr upplever vi att de sociala och etiska aspekterna av Agenda 2030 lätt hamnar i skuggan av det miljömässiga hållbarhetsarbetet. Det behövs ett integrerat hållbarhetsperspektiv där alla aspekter av hållbarhet ingår. Med klimatet i fokus handlar hållbarhetsdiskussionerna ute i kommunerna oftare om exempelvis närproducerad mat och val av drivmedel i kollektivtrafiken, än om hur den offentliga konsumtionen riskerar att bidra till barnarbete. Det är viktigt att alla tre dimensioner som utgör FN:s definition av hållbar utveckling ges utrymme i Agenda 2030-arbetet. Offentlig upphandling är ett enkelt och konkret sätt att koppla det lokala hållbarhetsarbetet till de globala målen.

Värdet av Sveriges offentliga upphandlingar uppgår till 782 miljarder kronor per år. För att minska risken att skattepengar går till verksamheter som kränker mänskliga rättigheter eller brister i miljöhänsyn är det viktigt att vi ställer sociala, etiska och miljömässiga krav i våra upphandlingar och att uppföljningen håller hög kvalitet. 

Detta är en viktig del av Fairtrade City- och Fairtrade Region-diplomeringarna. De bidrar till att kommuner och regioner har ett systematiskt arbete för etisk konsumtion och att vi upphandlar varor producerade enligt principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. 

I en rapport från i höstas lyfte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå målen i Agenda 2030. Sambandet mellan offentlig upphandling och arbetet med de globala hållbarhetsmålen har tydliggjorts i de nya kriterierna för Fairtrade City- och Fairtrade Region som flera av undertecknande kommuner och regioner varit med och utvecklat. 

Inom det nationella nätverket för diplomerade kommuner och regioner kan vi också lära av varandra. För vi har goda exempel att dela med oss av. I oktober fick Malmö utmärkelsen EU City for Fair and Ethical Trade 2021 av EU-kommissionens avdelning för handel. Malmö fick priset för att ha skapat engagemang för etisk handel bland konsumenter och inom civilsamhälle och näringsliv. Göteborg fick dessutom ett särskilt omnämnande för sitt arbete med offentlig upphandling.  

Med nio år kvar tills de globala hållbarhetsmålen ska vara uppfyllda behöver det offentliga Sverige växla upp arbetet för att lyckas med Agenda 2030. Vi hoppas att fler kommuner och regioner ska upptäcka diplomeringarna som ett effektivt verktyg i det arbetet. 

 

Arwin Sohrabi, Ordförande (S) Malmö Fairtrade City

Simon Chrisander, Kommunalråd stadsbyggnad och miljö (L) Malmö Stad

Mohamad Hassan, 1:e vice Ordförande i kommunstyrelsen (L) Uppsala kommun

Elving Andersson, Gruppledare för Centerpartiet, Uddevalla

Björn Jedvert, Ordförande (L) Göteborg Fairtrade City

Jesper Berglund, Vice ordförande (V) Göteborg Fairtrade City

Ann-Carin Landström, Ordförande (V) Lidköping Fairtrade City 

Anita Persson, Ledamot (V) Borås Fairtrade City

Patrik Wallgren, Avdelningschef statsbyggnadsförvaltningen och ordförande Luleå Fairtrade City 

Susanne Petersson, Ordförande Eskilstuna Fairtrade City från Kommunal

Rikard Rudolfsson, sammankallande i styrgruppen för Borlänge Fairtrade City och representant för ABF Borlänge-Nedansiljan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev