Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Det krävs ett holistiskt synsätt om vi ska få resiliens i försörjningskedjorna

Vi välkomnar regeringens utredning om nationell samordning av vår försörjningsberedskap - men sätt prognos och riskanalys i fokus och adressera bristen på analyser och prognoser, skriver Adda Inköpscentrals affärsområdeschef Olof Molander.

Publicerad: 15 september 2021, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När Adda Inköpscentral gick in som grossist och köpte personlig skyddsutrustning till kommunerna våren 2020, behövde vi veta hur stora behoven var. De uppgifterna fanns inte och inga prognoser kunde tas fram, skriver Olof Molander.

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån, Pressbild


Ämnen i artikeln:

Offentliga marknadenRegionerInköpKunskap

Köpmönstret som etablerats i det offentliga Sverige inom framförallt förbrukningsmateriel, bygger på att vi förlitar oss på stora grossister – som i sin tur köper mängder av olika varor på världsmarknaden. Grossisten sköter hela försörjningsflödet så att vårdboendet, skolan etcetera kan lägga tid på sin kärnverksamhet. Beställningar läggs direkt från verksamheten, ofta på små förpackningar med snabb leverans. 

Modellen har betraktats som enkel, flexibel och kostnadseffektiv, men den döljer alla risker som finns i bakomliggande försörjningskedjor hos grossisten. När grossisternas försörjningskedjor brast i Asien på grund av pandemins påverkan, hade vi som nation liten eller ingen kunskap om de risker som fanns i grossisternas försörjningskedjor. Vi som liten importberoende nation jobbade i blindo med en försörjningsstrategi som förlitade sig på grossisternas och marknadens goda vilja.

När vi på Adda Inköpscentral, med hjälp av Kommuninvest, gick in som grossist och köpte personlig skyddsutrustning till kommunerna våren 2020, behövde vi veta hur stora behoven var. De uppgifterna fanns inte. Inga prognoser kunde tas fram under pandemin på grund av bristande datafångst och svårigheter att dela och sammanställa data mellan deltagande organisationer. 

Problemet består – det saknas en nationell överblick över marknadstillgång, efterfrågan, tillgänglighet och vilka sårbarheter som finns i våra försörjningskedjor. Samordning blir bara så bra som sitt innehåll, därför har vi tagit fram en modell för att analysera riskerna i försörjningskedjan – en modell att utgå ifrån och som vi gärna delar med oss av.

Tillsammans med regionerna och vår ägare Sveriges Kommuner och Regioner, tog vi på Adda initiativ till en digital samordningsyta i pandemins början. En plats där regionerna, staten i form av Socialstyrelsen och MSB, samt Adda inköpscentral som representant för kommunerna, fortfarande möts för diskussion kring gemensamma behov, informationsutbyte och koordinering. 

Samordningsytan har inte bara visat sig fungera utmärkt under pandemin utan även när de akuta behoven är avhjälpta. I stället för att bygga nya strukturer och myndigheter anser vi det mer kostnadseffektivt att nyttja och utgå från de strukturer som redan är på plats och de erfarenheter som byggts upp. 

Med god insyn i hur UNICEF arbetar utifrån begreppet ’’the holistic supply chain’’ – modellen bygger på att kedjan aldrig är starkare än dess svagaste länk och att man därför måste förstå dagens komplicerade försörjningskedjors betydelse för en tryggad försörjning. 

Därför är vi övertygade om att ett holistiskt synsätt krävs om vi ska skapa resiliens i försörjningskedjorna. Att se till helheten utifrån de enskilda delarna så att vi kan klara av att prognostisera både det nationella behovet och riskerna. Om vi som har ansvar för den offentliga försörjningen, tar fram bättre prognoser av behov, identifierar sårbarheter i befintliga försörjningskedjor och delar dessa - då kommer vi långt. 

Arbetar vi med gemensamma system, nyckeltal och modeller – då har vi snart den funktionalitet som ger oss möjlighet och innehåll till en samordnad försörjningsberedskap. Adda är beredda – är ni?

Olof Molander
Affärsområdeschef, Adda Inköpscentral

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev