måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det krävs en självsanering av friskolorna”

Jag vill bjuda in alla långsiktiga skolaktörer att rensa i skolrabatten. Med en ackrediteringsmodell kan vi etablera en ny högre standard, skriver Marcus Strömberg, vd för Academedia.

Publicerad: 24 augusti 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marcus Strömberg, vd för Academedia.

Foto: Rikard Westman


Ämnen i artikeln:

AcademediaFriskolor

Debattartikeln är tillfogad en rättelse klockan 8.15 torsdag 24 augusti.

30 år efter friskolereformen har nu nära en miljon föräldrar sina barn i fristående skolor. 45 000 lärare och andra yrkesgrupper har valt en fristående förskola eller skola som arbetsplats. Men trots det stora förtroende Sveriges fristående skolor har i vardagen har de delvis förlorat allmänhetens förtroende.

De politiska förslag som presenterats för att återupprätta förtroendet missar till stora delar målet. Nu krävs det en självsanering av friskolorna.

LÄS MER: Så kan skolor få fler behöriga lärare

I Sverige finns en rad områden där självreglering och branschöverenskommelser ersätter eller kompletterar lagstiftning och statlig tillsyn. Ett par exempel är den svenska modellen för lönesättning, det medieetiska systemet eller advokatsamfundets regler. Här kan skolan lära av goda exempel.

Jag vill bjuda in alla långsiktiga skolaktörer till att rensa i skolrabatten. Min bedömning är att sex åtgärder är centrala för att genom exempelvis en ackrediteringsmodell etablera en ny högre standard för svensk skola. Utöver detta krävs en nationell mall för skolpeng, hårdare prövningar av skoltillstånd och förändringar i regelverk i syfte att åtgärda glädjebetyg.

Academedia, som samlar över 180 000 elever och deltagare, har ett stort ansvar för att säkra en god kvalitet i svensk skola. Vi inom friskolesverige behöver fokusera på att lösa de problem som finns inom friskolesektorn snarare än att peka på att samma eller liknande problem också finns i andra skolor.

De få friskolor som har problem påverkar förtroendet för alla friskolor. För att återvinna förtroendet behöver vi införa en frivillig självkontroll.

Liknande system har införts med gott resultat inom exempelvis vuxenutbildningen. Arbetet behöver vara oberoende, det ska vara klart senast 2025, det ska vara öppet för både kommunala och friskolor och finansieras av avgifter från dem som väljer att ingå.

Mina utgångspunkter i kommande självreglering är följande:

För att bli ackrediterad ska skolan underställa sig en etisk plattform som betonar vikten av ansvar och hederlighet i alla delar av verksamheten. Det kan innebära allt från striktare regler om marknadsföring till tydliga policyer och strukturer när det gäller betyg och bedömning. Det är också viktigt att stärka samarbetet med facken för att tillgodose goda arbetsvillkor för medarbetarna.

Öppenhet är en självklarhet för trovärdiga skolaktörer. Ackrediterade skolor bör upprätthålla en högre nivå av transparens än vad lagen kräver. Detta ska inkludera professionella visselblåsartjänster, meddelarskydd i enlighet med offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt en offentlighetsprincip anpassad till skolverksamhet.

Elever i ackrediterade skolor ska ha tillgång till kvalificerat stöd i skolhälsan varje dag. Detta står i skollagen men följs inte överallt. Hur elevhälsan är organiserad ska också redovisas tydligt.

Det finns en legitim kritik från kommuner som har svårt att planera att öppna eller stänga skolor på grund av en bristande dialog med friskolor. Även om lagstiftningen möjliggör etablering ska ackrediterade skolor initiera en ny typ av fördjupad etableringsdialog med varje kommun.

Staten ansvarar för tillsynen av svenska skolor, men det finns betydande utrymme att öka kontrollen av kvaliteten. Ackrediteringen behöver innebära att oanmälda inspektioner kan användas som en av flera granskningsmetoder. Resultat av granskningarna ska redovisas öppet och sökbart.

Skolor som inte följer de gemensamma reglerna bör först få en varning och därefter riskera att uteslutas. Det bör finnas en offentlig och sökbar databas där man kan se vilka skolor som fått varningar eller förlorat ackrediteringen.

Alla skolor, oavsett driftsform, bör välkomnas till detta frivilliga kvalitetsarbete. Nyckeln är att utesluta otillräckliga verksamheter.

Sveriges friskolor står inför stora utmaningar och det är viktigt att vi som långsiktiga aktörer tar ansvar för utvecklingen. Förutom att varje dag ge bästa möjliga utbildning till våra elever är detta nya kvalitetsarbete vårt sätt att återvinna förtroendet för friskolans roll.

Marcus Strömberg
Vd för Academedia

Rättelse: Uppgiften om antal anställda i fristående förskola eller skola har omformulerats.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AcademediaFriskolor

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev