lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Det finns ett akut behov av nytänkande kring läkemedel

Sjukvården misslyckas ofta att göra behandlingar med nya innovativa läkemedel tillgängliga till patienter med svåra, sällsynta och obotliga sjukdomar. Den långsiktiga lösningen på problemet handlar inte om mer pengar till hälso- och sjukvården utan om att öka vår gemensamma betalningsförmåga, skriver hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Region Västerbotten och Region Örebro län.

Publicerad: 16 december 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi kan inte dra nytta av den forskning och utveckling av läkemedel som vi alla investerar i och vill ha, skriver Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten och Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län.

Foto: Colourbox / Pressbild


Ämnen i artikeln:

LäkemedelInnovationRegionernas ekonomiPatienterForskning

I dag är det möjligt att bota sjukdomar som tidigare varit obotliga. Ändå når dessa behandlingar inte alltid patienterna, oftast på grund av kostnadsskäl. Så kan vi inte ha det. Lösningen är inte mer pengar till hälso- och sjukvården. En långsiktig lösning handlar om vår samlade betalningsförmåga, där fler parter delar på kostnaden – för patienternas bästa,

På Sveriges universitetssjukhus sker banbrytande klinisk forskning, som resulterar i nya innovativa läkemedel. Vården möter dagligen patienter som lever med svåra, sällsynta och obotliga sjukdomar och gör allt för att dessa patienter ska få bot och behandling – när sådan finns. Runtom i Sverige sätter patienter sina hopp till att dessa nya behandlingar ska ge ett liv i god hälsa.

Ändå misslyckas vi ofta med att göra dessa behandlingar tillgängliga. Vi menar att det är ett resultat av dagens oflexibla processer för värdering, prissättning och förhandling. Vår oförmåga att se bortom huvudmannagränser och tilldelade uppdrag kring samhällsnyttiga investeringar, samt ovana eller ovilja att hantera risk, osäkerhet och uppföljning av faktisk effekt vid betalning av dessa läkemedel. Det är ett misslyckande, eftersom vi inte kan dra nytta av den forskning och utveckling vi alla investerar i och vill ha. Det strider även mot målen för hälso- och sjukvården och går stick i stäv med den etiska plattform riksdagen beslutat om. I Region Västerbotten och Region Örebro län väljer vi att inte acceptera detta.

Det finns ett akut behov av nytänkande. Efter en motion som lyftes till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) kongress nyligen finns ett beslut om att utveckla nya betalningsmodeller för innovativa läkemedel. Det är positivt och våra regioner står redo att bidra i arbetet. Motionen lyfte behovet av att fler aktörer bidrar till utformningen av en långsiktigt hållbar lösning, ”inte bara för en enskild behandling här och nu”.

Som nation måste vi ta ett gemensamt ansvar för att lösa utmaningen med tillgängligheten. Inte bara för regionerna. Inte bara för staten. Inte bara för läkemedelsbolagen. Utan för samhället och våra patienter.

Vi måste samarbeta och samverka på riktigt. Den långsiktiga lösningen handlar inte om mer pengar till hälso- och sjukvården. Lösningen handlar om att öka vår gemensamma betalningsförmåga och hur vi använder resurserna till de med störst behov. Vi ser tre förändringar som nödvändiga.

1. Nya analysmodeller: Värdering och prissättning av innovativa läkemedel, som tar hänsyn till samhällets betalningsförmåga snarare än enbart betalningsvilja som idag. Då blir prissättningen verklighetsförankrad.

2. Resurser för finansiering från samhället som helhet: Finansiering byggd på en solidarisk modell där fler offentliga aktörer tar ansvar, inte bara regionerna. Då bygger finansieringen på de samlade resurserna och kostnaden blir hanterbar då den delas på många.

3. Utfallsbaserade betalningsmodeller och genomförbara uppföljningssystem: Betalning som balanserar osäkerheten kring effekten av de innovativa läkemedlen, där läkemedelsbolagen delar risken med utebliven effekt av behandling. Betalningen bör fokuseras på faktisk effekt, då kan behandlingen bli kostnadseffektiv.

Vi måste lösa detta för de patienter som lever med svåra, sällsynta och ibland obotliga, sjukdomar. För patienter som kämpar med cystisk fibros, för familjen där en förälder har en svår och dödlig nervsjukdom, för barn med ärftliga muskelsjukdomar som ger funktionsnedsättning och för tidig död. Det är vårt gemensamma ansvar och det är bråttom.

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev