Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Det behövs en kriskommission för äldreomsorgen

De demografiska och ekonomiska utmaningarna har varit kända sedan länge och duger inte som ursäkt för försämringarna i äldreomsorgen. Välfärdens kärnverksamheter måste fungera om samhällskontraktet ska kunna upprätthållas, skriver Eva Eriksson, SPF Seniorerna.

Publicerad: 8 januari 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Situationen är ovärdig för ett välfärdsland som Sverige.

Foto: Jørgen Flemming/Colourbox


Ämnen i artikeln:

VälfärdSKRNedskärningarKommunernas kris

Betydande neddragningar i den kommunala och regionala verksamheten väntar under 2020. Hela åtta av tio kommuner planerar besparingar i välfärden visade SVT:s enkät från november, över hälften av de svarande kommunerna uppgav att de ska skära ned på äldreomsorgen. Tidningen Kommunalarbetaren har kartlagt motsvarande för 2019, då gjorde sex av tio kommuner besparingar på den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen.

Redan idag lägger kommuner ned platser på särskilda boenden, hemtjänstinsatser som dusch och städning görs med tightare minutscheman, biståndsbedömningen av äldres omsorgsbehov görs striktare och varm mat byts ut mot kalla matlådor. För personalen handlar det om sämre bemanning, färre möjligheter att ta in vikarier och mindre inflytande över sitt arbete.

Men det kan bli ännu tuffare framöver. Äldre och ofta sköra människor som verkligen behöver samhällets stöd drabbas. Det handlar om nödvändig hjälp med så basala saker som att ta sig ur sängen, få i sig ett mål mat eller ta hand om sin hygien och sköta sina mediciner. Ska människor som under många år bidragit till samhället riskera att inte få sina behov tillgodosedda och se sin trygghet, värdighet och livskvalitet försämras? Många kommuner tar dessutom bort servicen i trygghetsboenden och utrymmen för gemenskap med en ökad ensamhetsproblematik som följd.

Det duger inte att hänvisa till att både antalet äldre och unga blir fler. Dessa demografiska och ekonomiska utmaningar har varit kända sedan länge. Samtidigt som det finns kommuner som länge varnat och kämpat med utmaningarna finns det också exempel på att skattepengar används långt ifrån välfärdens kärna och med tvivelaktig nytta för medborgarna. Men även staten har lämpat över mer ansvar på kommunerna, utan att bistå med tillräcklig finansiering för dessa nya åtaganden.

Behoven av medel till välfärden är stora. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fastslår i sin ekonomirapport att välfärden saknar 43 miljarder kronor år 2023. SPF Seniorerna ställer sig bakom SKR:s krav på höjda statsbidrag, med villkoret att välfärdens kärna då också prioriteras – främst äldreomsorg, sjukvård och skola. Effektivisering, nya arbetssätt och digitala innovationer kommer också krävas.

För vi befinner oss nu i en situation för äldreomsorgen som är mycket allvarlig och ohållbar. Äldre människor oroar sig över om samhällets stöd räcker – blir jag beviljad stödet jag behöver, kan jag lita på att hemtjänsten hinner med mig, får jag en plats på ett boende när jag inte längre klarar mig hemma? Omsorgspersonalen går redan på knäna - vem vill jobba där idag och i framtiden när otillräcklighet, stress och dåliga arbetsvillkor är vardag?

Att vi hamnat här är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Regering, kommuner och regioner måste nu agera kraftfullt. SPF Seniorerna menar att det måste tillsättas en kriskommission för äldreomsorgen. Denna ska analysera dagens brister men också snabbt komma med prioriteringar för att förbättra situationen samt mer långsiktiga lösningar. SPF Seniorerna är beredda att bidra genom samverkan, erfarenheter och insatser för en värdig äldreomsorg i hela landet.

Välfärdens kärnverksamheter måste fungera om samhällskontraktet ska kunna upprätthållas. Ingen ska behöva oroa sig för om samhället finns där för att ge mig omsorg när jag behöver det. Ingen anställd i äldreomsorgen ska behöva överväga om man orkar att arbeta kvar. Men då krävs också att ansvariga aktörer agerar och tar den akuta kris som äldreomsorgen befinner sig i på allvar.

Eva Eriksson, Förbundsordförande SPF Seniorerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev