måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är utsläppen vi ska jaga – inte transporterna”

Under fredagen (10/5) debatteras klimatfrågan i Sveriges riksdag utifrån Klimatpolitiska rådets rapport som presenterades i mars. Vi på Transportföretagen hoppas att debatten kommer att handla om en hållbar transportsektor som lägger grunden för såväl välfärd som tillväxt – något branschen jobbar hårt för, skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Publicerad: 10 maj 2019, 07:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vägtransportsektorn är beredd att ta sitt ansvar men det krävs också en politik som hjälper branschen att ställa om,” skriver Ulf Perbo.

Foto: Petter Arvidson / Bldbyrån


Ämnen i artikeln:

TransporterMiljöEkonomiDrivmedel

Miljömässig hållbarhet är en av vår tids viktigaste frågor, men den behöver gå hand i hand med ekonomisk och social hållbarhet. I Klimatpolitiska rådets rapport bortser man från de stora samhällsvinsterna som de facto skapas av transporter. De spelar en avgörande roll i det moderna samhället – transporter är nödvändiga för välstånd och utveckling för så väl företag som för privatpersoner, de är en förutsättning för vår vardag.

När ekonomin växer blir transporterna fler. Därför tror och verkar vi för ett transportsmart samhälle där vi värnar om hållbarhetens samtliga aspekter. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.  Alla transportslag behövs. Därför vill vi föra fram vad vi tror är en win win situation för en hållbar vägtransportsektor och för ett hållbart samhälle.

Tempot i elektrifieringen av vägtransporter måste öka. Det gäller till exempel utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbilar i hela landet. Elektrifieringen är central för att minska trafikens klimatpåverkan. Elvägar kan vara ett intressant alternativ för godstransporter. Här krävs förmodligen att staten bygger ut elvägsnätet, precis som man gör med järnvägen.

Utvecklingen mot minskade utsläpp från transporterna har varit mycket positiv de senaste decennierna, tyvärr med ett litet hack under 2018. Våra svenska lastbilstillverkare arbetar intensivt med att steg för steg öka bränsleeffektiviteten i motorerna och sänka koldioxidutsläppen. Under senare år har den syntetiska dieseln HVO fått stort genomslag och bidragit till att minska utsläppen trots ett ökat transportarbete. Här kan en biobränslekommission vara en väg framåt för att bland annat skapa möjligheter för en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel i Sverige.

Från och med den 1 juli 2018 blev det möjligt att på av Trafikverket utpekade vägar transportera med tyngre lastbilar, det så kallade BK4-vägnätet. Men vi anser att takten i att anpassa vägarna för tyngre transporter behöver öka och vi uppmanar också regeringen att skyndsamt skapa förutsättningar för transporter inte bara med tyngre lastbilar, utan även med längre. De allra största samhällsekonomiska vinsterna uppstår med både tyngre och längre lastbilar för effektivare transporter.

Vi vill även se satsningar på förbättrad intermodalitet genom effektivare omlastning i terminaler och hamnar, järnvägs- och sjöfartslänkar med större kapacitet, förbättrad kostnads- och tidseffektivitet samt höjd transportsäkerhet.

Vägtransportsektorn är beredd att ta sitt ansvar men det krävs också en politik som hjälper branschen att ställa om. Vi tror på ett hållbart och växande samhälle där transporterna fyller en nödvändig funktion. Vi ser teknik och förnybara drivmedel som milstolpar i det pågående klimatarbetet. Omställningen har gått rekordsnabbt inom områden som teknisk utveckling av batteridrift, elflyg, elektrifierade fordon, laddhybrider, och biobränslen. Lägg till det AI och digitalisering som är på stark frammarsch. Vi har möjligheten att leda hela omställningen och verkligen göra något bra, inte bara för Sverige utan för den globala hållbarheten. Då krävs det att det är utsläppen vi ska jaga – inte transporterna.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev