tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är de vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och rasism i skolan”

Nu behövs krafttag för att få stopp på rasism och diskriminering mot barn och unga, skriver Friends generalsekreterare Maja Frankel och Rädda Barnens generalsekreterare, Helena Thybell. Organisationerna vill ha tydligare instruktioner till myndigheter, huvudmän och rektorer liksom en bred kunskapssatsning på regional nivå, i skola och förskola.

Publicerad: 16 september 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Barn i våra undersökningar svarar att vuxna i skolan saknar insyn, insikt och inte klarar av att skydda dem från rasism, skriver Maja Frankel och Helena Thybell. Foto: Katja Kircher/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

UngaRasismDiskrimineringBarn

I årets Friendsrapport och i Rädda Barnens rapport ”Vuxna vad gör dom?” berättar vi om förekomsten av rasism och rasistisk mobbning i barn och ungas vardag. Våra oberoende undersökningar visar en påfallande samstämmig bild: öknamn, elaka skämt, mobbning och fysiskt våld om ens hudfärg, religion eller etniska bakgrund är vanliga inslag i och utanför skolan. 

Den diskrimineringsgrund som sticker ut som den största orsaken till trakasserier är etnicitet (Friends). Hälften av eleverna i femte klass har sett eller hört något rasistiskt på sin skola och vart fjärde barn med utländsk bakgrund har erfarenhet av diskriminering och trakasserier (Rädda Barnen). Upplevelser som dessa kan ge men för livet och prägla barn identitetsformning och livsval. Detta måste få ett stopp. Alla barns lika värde, som slås fast i Barnkonventionen, måste respekteras.  

LÄS OCKSÅ: Jiang Millington: Nu ser vi effekterna av det liberala skolbygget 

Barn i våra undersökningar svarar att vuxna i skolan saknar insyn, insikt och inte klarar av att skydda dem från rasism. Negligering av rasistiska upplevelser och förminskande av allvaret kränker barnets rättigheter, skapar uppgivenhet och en brist på tillit. Konsekvensen blir att barn börjar tänka att det är deras egna fel som ligger till grund för utsattheten, snarare än att det rör sig om ett större samhällsproblem.  

LÄS OCKSÅ: ”Vi är skyldiga barn och unga hopp om en bättre morgondag”

Vuxna behöver lära sig att se rasism. Rädsla att agera mot rasism innebär ett svek mot barn. Att markera mot rasism handlar inte om att skuldbelägga en individ, ett barn. För oss är det i stället tydligt att det handlar om att synliggöra strukturer som behöver förebyggas, bemötas och brytas. Att få slut på rasism kräver krafttag från oss alla.  

Friends och Rädda Barnen föreslår:  

En bred satsning och ett kunskapslyft om rasism och diskriminering på kommunal, regional och statlig nivå. Det behövs även i utbildningar för lärare, skolpersonal, pedagoger och andra som arbetar med barn. Medarbetare behöver känna sig trygga att tala med barn om känsliga frågor som hudfärg, religion, härkomst och kultur – utan att vara rädda att säga fel.    

Adekvata resurser, tydligare styrning och fokus på skolans värdegrunds- och trygghetsarbete. Vi vill att skolan ska arbeta med samtliga diskrimineringsgrunder utifrån ett normkritiskt perspektiv. Att känna till sina rättigheter, och vad allas lika värde innebär i praktiken, är viktig kunskap för att kunna tillvarata sina egna rättigheter liksom för tryggheten i skolan och i ett demokratiskt samhälle. 

Kraftfullare styrning av myndigheter som ska motverka diskriminering och rasism, som Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen. Det behövs resurser för att kunna driva individuella ärenden och ett tydligt myndighetsansvar.  

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och rasism. Inte för att barn är vår framtid utan för att de är här och nu och har rätt till ett bra liv – i dag.   

Maja Frankel
Generalsekreterare Friends   

Helena Thybell
Generalsekreterare Rädda Barnen 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev