söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Därför testar vi en kvalitetsbonus i Stockholms hemtjänst

Ett nytt bonussystem ska utveckla kvaliteten inom hemtjänst både i privat och egen regi, skriver äldreborgarrådet i Stockholm, Erik Slottner (KD).

Publicerad: 11 mars 2022, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) tycker att Coronapandemin har satt fokus på behovet att utveckla hemtjänsten. Foto: Erik Simander, Mathias Bergeld


Ämnen i artikeln:

VerksamhetsutvecklingHemtjänst

Under de senaste två åren har Coronapandemin belyst hemtjänstens utvecklingsbehov. Samtidigt är flera av utmaningarna sedan länge väl kända. I Stockholm förstår vi att gamla problem kan kräva nya lösningar, och går därför fram med ett helt nytt bonussystem för kvalitetsutveckling i hemtjänsten. Genom ett pilotprojekt kommer det bli möjligt för hemtjänstutförare i privat och egen regi, som går steget längre i sitt kvalitetsarbete, att få mer ekonomisk ersättning från staden. I motsats till oppositionen är vi öppna för nytt tänkande som har goda utsikter att ge verkliga resultat.

Stockholms stads bonussystem är det första svenska i sitt slag och syftar till att öka takten i hemtjänstens viktiga kvalitetsutvecklingsarbete. Ersättningsmodellen bygger visserligen på erfarenheter från liknande projekt i kommuner som Täby och Lund, men är unik i att den utgår från en behovsanalys av hemtjänsten som bland annat Coronakommissionen slagit fast. Flera bedömare, däribland Coronakommissionen, har konstaterat att hemtjänsten är i överhängande behov av mer utbildad personal, ökad personalkontinuitet och färre timavlönade anställda. Därför kommer dessa faktorer att ligga till grund för utbetalningen av kvalitetsbonusen.

Stockholms hemtjänstutförare ska följaktligen minska andelen timanställda, se till att fler i personalen har adekvat utbildning och säkerställa att äldre oftare möter samma personal. En mer utbildad personal skapar trygghet inte bara för de äldre utan också för personalen, inte minst med tanke på att hemtjänsten till stor del består av ensamarbetande personal. En minskad andel timanställda innebär dels ökad anställningstrygghet för fler, dels större personalkontinuitet, som i sin tur bidrar till ökad trygghet för de äldre och deras anhöriga.

I stadens två senaste budgetar har den styrande majoriteten rekordsatsat på hemtjänsten. Med en kvalitetsbonus på 25 miljoner kronor ger vi förbättringsarbetet inom hemtjänsten ytterligare en rejäl skjuts framåt. För att få ta del av den nya kvalitetsbonusen ska utförare uppfylla minst två av de tre kvalitetshöjande kriterierna. Vid tre uppfyllda kriterier utgår full ersättning motsvarande fyra procent av hemtjänstpengen. Vid två uppfyllda kriterier utgår en halv bonus motsvarande två procent av pengen.

Trots att bonussystemet är baserat på beprövad kunskap om hemtjänsten, verkar oppositionen helt ointresserad. När äldrenämnden nyligen tog ställning till bonusen satte sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på tvären, med hänvisning till att fristående utförare skulle försöka sko sig genom den. Denna misstro mot privata välfärdsföretag saknar helt verklighetsförankring. De privata utförarna utgör en stor del av Stockholms hemtjänst och utför dagligen värdefulla insatser för äldre som är i behov av äldreomsorg. Kvalitetshöjande insatser innebär i regel kostnadsökningar för utförarna. Vi tycker därför att det är rimligt att ge mer ersättning till de utförare som är extra duktiga på kvalitetsutveckling.

I Stockholm prioriterar vi all hemtjänst, oavsett regiform, och arbetar med både krav och incitament. Vi är fast beslutna om att förändringsarbetet i hemtjänsten inte kan vänta. Medan oppositionen ägnar sig åt ideologiskt baktalande av de fristående utförarna, tar vi krafttag för att höja kvaliteten i hemtjänsten och svara upp mot de utmaningar pandemin satt i fokus.

 Erik Slottner (KD), äldreborgarråd, Stockholms stad

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev