söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags för en ny tandläkarutbildning för hela Sverige”

Vi ser i dag en stark urbaniseringstrend i Sverige som gör det svårt för många regioner att rekrytera tandläkare, skriver tandvårdscheferna för Folktandvården i elva regioner.

Publicerad: 6 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Håkan Bergevi, Karin Gunnars Hellgren, Agnetha Bartoll, Lise-Lott Hinsegård Heiding och Anna-Carin Dahlgren. Campus Arena vid Jönköping University. Foto: Lasse Hejdenberg (Anna-Carin Dahlgren), Patrik Svedberg (Campus Arena).


Ämnen i artikeln:

TandvårdSkolanUtbildningBemanning

I mars ansökte Jönköping University om att få starta en ny tandläkarutbildning. Vi ser i dag en stark urbaniseringstrend i Sverige som gör det svårt för många regioner att rekrytera tandläkare, och anser att regeringen snarast bör ge klartecken för denna satsning, eftersom den skulle bidra till en mer jämlik tandvård över landet.

Satsningen genomförs tillsammans med Region Jönköpings län, Linköpings universitet och i nära samverkan med oss – hälften av Sveriges Folktandvårdsorganisationer runt om i hela landet. 

LÄS MER: Extremt läge – så gör regionerna för att klara sommarbemanningen 

Redan för fyra år sedan skrev tandvårdscheferna för Folktandvården i samtliga 21 regioner på ett upprop om att regeringen borde verka för att tandvårdsutbildning erbjuds på fler orter i Sverige, se Svenska Dagbladet 25 maj 2018. En viktig del av lösningen kan nu vara på plats, under förutsättning att regeringen fattar ett snabbt beslut. 

Jönköping University, Linköpings universitet och Region Jönköpings län har genom sitt gränsöverskridande samarbete tillsammans med oss lagt grunden för en unik tandläkarutbildning. Kunskap och inspiration har hämtats från internationellt ledande aktörer som Kings College London, Universitetet i Tromsö med flera. Vi ser stor potential för att ökad samverkan mellan regionerna kring forskning och teknisk innovation kommer att ge fler akademiska karriärvägar inom det odontologiska området. 

Genom att samläsa med läkarutbildningen vid Linköpings universitet får studenterna en god bas i medicinsk vetenskap. Dessutom kommer utbildningen att ha ett nära samarbete med Odontologiska institutionen vid Region Jönköpings län. Vid institutionen, som kommer att bidra med lärare och forskare till utbildningen, utbildas i dag specialister inom samtliga nio specialiteter. 

Vi imponeras av hur Jönköping University har tagit avstamp i den snabba teknologiska utvecklingen där banbrytande teknik ingår redan från start. Med hjälp av den allra senaste tekniken ges omfattande praktisk träning innan studenten träffar riktiga patienter.

Men det som kanske är mest angeläget för oss tandvårdschefer är att en betydande del av utbildningen genomförs på Folktandvårdskliniker utspridda över åtminstone hälften av Sveriges regioner. Förutom att ge studenterna en unik möjlighet till klinisk erfarenhet så kommer detta samarbete också att bidra till kliniknära forskning, till nytta för tandvårdens patienter. 

Tandhälsan i Sverige är inte jämlik i dag. Många i glesbygden, äldre och socioekonomiskt utsatta grupper får inte den hjälp de behöver. Tandvårdskompetensen koncentreras till storstadsregionerna, och omfattande pensionsavgångar skapar kompetensluckor som ¬– enligt Universitetskanslersämbetets prognos 2021 – väntas kvarstå minst fram till 2035, om ingenting görs åt saken.

Den nya tandläkarutbildningen ger studenterna hela 150 dagars verksamhetsförlagd utbildning på plats hos oss. Därför har vi regioner redan tecknat samarbetsavtal med utbildningen. Det innebär att studenterna får, vid sidan av en handledare, arbeta i vårdteam tillsammans med tandsköterska och tandhygienist på en certifierad tandvårdsklinik. Här exponeras studenten för ett brett vårdpanorama och kan fokusera på grundläggande viktiga färdigheter, samtidigt som den geografiska tillgängligheten till tandvård ökar. 

Genom samarbetet knyter klinikerna starka band med studenterna och skapar en bra grund för rekrytering. Motsvarande upplägg i Norge visar att det ger nyutexaminerade tandläkare som är kliniskt mycket vältränade och som kan komma direkt in i yrket och ge säkra och trygga behandlingar. 

Därmed kommer utbildningen att skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige. 

Håkan Bergevi
Tandvårdsdirektör, Folktandvården, Region Blekinge

Karin Gunnars Hellgren
Förvaltningschef tandvården, Region Dalarna

Christer Lindgren
Verkställande direktör, Folktandvården, Region Gävleborg

Agnetha Bartoll
Tandvårdsdirektör, Folktandvården, Region Jönköpings län

Lise-Lott Hinsegård Heiding
Tandvårdschef, Folktandvården, Region Kalmar län

Annika Kahlmeter
Tandvårdschef, Folktandvården, Region Kronoberg

Ulf Bergman
Divisionschef, Division Nära, Region Norrbotten

Marie Eriksson
Tandvårdschef, Folktandvården, Region Värmland

Annri Thimstrand
Tandvårdsdirektör, Folktandvården, Region Västernorrland

Idakajsa Sand
Folktandvårdsdirektör, Region Örebro län

Anna-Carin Dahlgren
Tandvårdsdirektör, Folktandvården, Region Östergötland 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev