Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags för en jämställdhetspakt mellan arbetsgivare”

Anders Henriksson (S) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) vill se ett gemensamt arbete för att öka mäns uttag av föräldraledighet och därmed kvinnors heltidsarbete.

Publicerad: 21 mars 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Henriksson, gruppledare för Socialdemokraterna i SKR. Katrin Stjernfeldt Jammeh, vice gruppledare för Socialdemokraterna i SKR, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Foto: Jens Ohlsson (Katrin Stjernfeldt Jammeh)


Ämnen i artikeln:

SocialdemokraternaJämställdhet

Att heltidsarbete ska vara en självklarhet i välfärden har vi socialdemokrater länge kämpat för. Det är avgörande för att välfärden ska klara sitt uppdrag – att kompetent personal arbetar heltid inom verksamheten. Det är också en grundförutsättning för att framför allt kvinnor ska vara ekonomiskt självförsörjande och ha en trygg och tillräcklig pension. En låg pension får aldrig bli ett kvitto på ett liv i välfärdens tjänst!

Under flera år har arbetet för att omvandla välfärdens deltidsfällor till framtidens heltidsarbeten pågått. Det har ställt stora krav på omställning, både för arbetsgivare och för medarbetare, med det gemensamma målet att välfärdens yrken ska vara trygga och attraktiva. Mellan 2016 och 2020 ökade andelen heltidsarbetande i kommunerna med 4 procentenheter till 70 procent, i äldreomsorgen ökade andelen med hela 8 procentenheter till 56 procent. Vi har långt kvar tills vi kan känna oss nöjda. Målet är minst 90 procent heltids- och tillsvidareanställda – för såväl medborgarens som medarbetarens skull.

LÄS MER: Nu ska vårdens kvinnor få karriärvägar – spurt pågår 

Fler behöver jobba heltid, för det är bara så vi kan säkra välfärden framåt. Samtidigt ser vi hur deltidsarbetet breder ut sig också i yrken som historiskt sett arbetat heltid. Detta ställer nya krav på välfärdens arbetsplatser, för att se till att alla som arbetar inom välfärden såväl kan som vill arbeta heltid. Det är det självklara och nödvändiga målet som vi aldrig kommer kompromissa om.

Mycket kan och ska göras på arbetsplatsen, och där bär arbetsgivaren ett avgörande ansvar. Samtidigt vet vi att det inte bara är arbetsplatsen som är orsaken till deltidsarbete, i så fall hade män arbetat deltid i samma utsträckning som kvinnor gör på liknande arbetsplatser. Deltidsarbete är inte en sektorsfråga, det är en jämställdhetsfråga. Dagens familjenormer och -strukturer leder till att kvinnor arbetar deltid och män arbetar heltid. Därför kräver arbetet för heltid i välfärdens yrken också ett aktivt arbete för ökad jämställdhet.

Här har vi en tydlig roll som arbetsgivare, i vilka signaler som ges om föräldraledighet och ansvar för familjen. Dominerar bilden som en medarbetare möts av att kvinnor ska ta ut majoriteten av föräldraledigheten så kommer också utfallet fortsatt vara ojämställt. Lyckas vi istället skapa en norm om ett jämställt uttag och familjeliv så kommer det att kunna ske reella förändringar som får effekt för kvinnors arbetskraftsdeltagande, hälsa och ekonomi samt för välfärdens tillgång till kompetent arbetskraft.

Vi ska göra vår del, men andra måste också göra sin. Därför vill vi skapa en jämställdhetspakt bland arbetsgivarorganisationer och bjuda in arbetsgivarorganisationer som organiserar mansdominerade arbetsplatser till ett gemensamt arbete för att öka mäns uttag av föräldraledighet och därmed kvinnors heltidsarbete.

Hjälps vi åt och krokar arm kan vi tillsammans se till att välfärden klarar sin kompetensförsörjning, se ett mer jämställt Sverige och säkerställa att en låg pension aldrig mer blir ett kvitto på ett liv i välfärdens tjänst. Så tar vi tillbaka kontrollen över välfärden. Vågar ni säga nej till denna uppmaning? Nu är det dags att stå på rätt sida av historien.

Anders Henriksson, gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Katrin Stjernfeldt Jammeh, vice gruppledare för Socialdemokraterna i SKR samt kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev