lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags att vi förbereder oss för nästa leveranskris”

Ju bättre vi hanterar försörjningsfrågor i vardagen, desto bättre hanterar vi dem när krisen kommer, skriver Åsa Edman, Charlotte Murray, Selma Pozder och Theodor Berglund från Adda.

Publicerad: 11 januari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Åsa Edman, Charlotte Murray, Selma Pozder och Theodor Berglund från Adda.

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Inköp

Många kände av bristen på personlig skyddsutrustning under pandemin och många påverkas dagligen av energi- och drivmedelspriserna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Kriser och utmaningar i omvärlden utmanar leveranskedjorna. Det märks tydligt i försörjningen av varor och tjänster till offentlig sektor. 

Till det kommer flera nya europeiska regelverk som ställer höga krav på leverantörernas ägare, utbud och underleverantörer. Även om reglernas syfte är vällovligt kommer importen att påverkas från länder vi är beroende av. Sverige behöver samtidigt kraftsamla för att bygga upp försörjningsberedskapen inför kommande kriser. Det gäller flera länder i Europa. Det innebär sammantaget att utbudet minskar samtidigt som efterfrågan ökar.

LÄS MER: Lista: De kan få böta för brott mot LOU – en region sticker ut 

Det pågår ett omfattande statligt utredningsarbete för att skapa en struktur för Sveriges beredskap. Tre månaders försörjningsförmåga anges ofta som målbild. Vi erfar att kommuner och regioner satsar på att bygga lager av varor som den samhällskritiska verksamheten behöver. Lagren är viktiga, men samtidigt ändliga och specifika. Problem uppstår när lagren tar slut eller om de aktuella behoven inte möts. Den finska Försörjningsberedskapscentralen, med bokstavligen hundra år av erfarenhet, påtalar att lagrens funktion är att möta behoven medan plan B sätts i verket. Och plan B behöver variera för olika verksamheter. 

Vår erfarenhet och försörjningsrapport visar att de som arbetar strategiskt och långsiktigt med inköpen står bättre rustade när utbudet tunnas ut och efterfrågan ökar. 

För att analysera riskerna i försörjningen krävs god kännedom om verksamhetens kritiska försörjningskedjor, det vill säga vilka varor och tjänster som den samhällsviktiga verksamheten behöver. Var finns flaskhalsarna? Vilka enskilda leverantörer eller länder är vi beroende av? Om vi ska ha en fungerande plan B bör vi i normaltid etablera samarbeten med näringslivet, grannkommunen, tillståndsmyndigheter, frivilligorganisationer, inköpscentraler med flera. Om olika delar av offentlig sektor dessutom fördelar det här arbetet mellan sig bör effektiviseringspotentialen vara betydande. Den gemensamma planeringen är själva kärnan i en ökad försörjningsberedskap. Den gör att vi vet vem vi ska ringa när krisen kommer. 

Den som i vardagen arbetar strategiskt med försörjningen av varor och tjänster har bättre förutsättningar att möta kriser. Inköpen behöver integreras i arbetet med att trygga kontinuiteten i kärnverksamheten. Görs det? Vi har studerat frågan i djupintervjuer med 13 inköpschefer från kommuner, regioner och statliga myndigheter. Vidare har 68 personer ur samma målgrupp besvarat en webbenkät.

En majoritet anser dessvärre att de inte alls, eller inte i tillräckligt hög grad, analyserar riskerna och sårbarheterna i sina försörjningskedjor. 58 procent saknar politikens engagemang i försörjningsberedskapsfrågan. 

Det är dags att sätta igång om vi vill vara förberedda för nästa kris. Det är helt nödvändigt att kommunerna och regionerna får resurser och stöd för att arbeta både strategiskt och långsiktigt. Vår studie och våra erfarenheter pekar i samma riktning: ju bättre vi hanterar försörjningsfrågor i vardagen, desto bättre hanterar vi dem när krisen kommer. 

Åsa Edman
Chefsjurist, Adda AB – ett verksamhetsstöd till offentlig sektor som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Charlotte Murray
Affärsområdeschef, Adda Affärsconcept AB

Selma Pozder
Upphandlare, Adda Inköpscentral AB

Theodor Berglund
Affärsrådgivare, Adda Affärsconcept AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Inköp

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev