Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens elområden leder till mer smutsig el

Dagens indelning i olika elområden är ohållbar. Vi som verkar i södra Sverige får bära en oproportionerlig elkostnadsbörda, menar Skånes 35 allmännyttiga bostadsbolag.

Publicerad: 27 januari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det kan väl inte ha varit meningen att indelningen i elområden skulle leda till en ekonomisk nödvändighet att använda smutsig el för att kunna gå runt, skriver allmännyttiga bostadsbolag i Skåne.

Foto: Johan Nilsson/TT


Ämnen i artikeln:

KlimatarbetetElproduktionAllmännyttan

Det ligger i tiden. I den omställning som krävs för ett mer hållbart samhälle spelar bostadsbolagen en stor roll. Resan är en självklarhet för oss allmännyttor, som sammantaget är en stor aktör på bostadsmarknaden. Tillsammans äger och förvaltar vi i Skånehem fler än 115 000 bostäder i hela Skåne.

Sedan 2007 har en majoritet av de skånska allmännyttiga bostadsbolagen minskat sin energiförbrukning med mer än 20 procent genom att rusta upp, bygga om och möjliggöra tekniska lösningar — allt för att minska klimatavtrycken. Vi ser det alla som en nödvändighet för ett på sikt mer hållbart samhälle. 

Vi har varit ivrigt påhejade av myndigheters inriktning och lagkrav på klimatåtgärder i både drift och nybyggnation. Ekonomiska stimulanser har också gynnat en omställning mot mer elektrifiering. Kunderna efterfrågar det, transportindustrin ställer om och vi letar ständigt efter vägar att göra en resurssnålare livsstil och förvaltning möjlig. 

Tillsammans har vi kommit en ganska lång väg, även om det finns mycket mer att göra. Men all den kraft som ägnats åt denna förflyttning hotas nu fundamentalt av skillnader i elpriser över Sverige, orsakade av elområden som gör elen billigare i norr och kraftigt mer kostsam i södra Sverige. I oktober var priserna mer än tre gånger så höga i elområde 4 i söder som i elområde 1 i norr. I november och december var skillnaden nästan lika stor. 

Bristen på kapacitet och skillnaden i priser har redan inneburit missade expansionsmöjligheter och företagsetableringar i södra Sverige. Under hösten har vi sett ytterligare upptrappning av de negativa konsekvenserna för olika verksamheter kopplat till elpriserna. 

Här i Skåne ser vi bönder som stänger av huvudströmbrytaren och i stället låter dieselaggregat ta över driften på gården för att inte gå bankrutt. Många av oss i allmännyttan måste av kostnadsskäl nu överväga att stänga ner delar av ventilationssystem som återvinner frånluftsvärme med eldrivna värmepumpar — trots att de ger en fyra gånger högre effektivisering kostar de nu mer än vad de ger tillbaka. Som bostadsbolag har vi också ett ansvar för att våra kunders boendekostnader inte ska skjuta i höjden. Var finns hållbarheten i att släppa ut varm luft i vinterkylan utan att återvinna den?

Detta är inte en fråga bara för Skåne, hela Sverige behöver ställa om. När samhället inte kan bygga tillräckligt hållfasta strukturer står vi till sist där vi står just nu. Förutom insatser från statsmakterna för att lindra den akuta elprisbilden bör man också snarast pröva om nuvarande indelning i olika elområden är relevant. Vi ser ett tydligt behov av en utjämning så att vi som verkar i södra Sverige inte får bära en oproportionerlig elkostnadsbörda. 

Vem hade kunnat drömma om en prisutveckling som får aktörer att börja överväga dieselaggregat för att lyckas hålla verksamheten rullande? Det kan väl inte ha varit meningen att indelningen i elområden skulle leda till en ekonomisk nödvändighet att använda smutsig el för att kunna gå runt. 

Samtidigt som hela landet kämpar för klimatneutralitet gör de stigande elpriserna i södra Sverige att det ter sig affärsmässigt att rata system som vanligtvis är både ekonomiskt och miljömässigt effektiva. Var finns hållbarheten i det?

Styrelsen Skånehem
Intresseorganisation för Skånes allmännyttiga kommunala bostadsbolag

Henrik Strand
vd AB Kristianstadsbyggen

Jonas Hansson
vd Helsingborgshem

Fredrik Millertson
vd LKF Lund

Marie Thelander Dellhag
vd MKB Malmö

Pia Jönsson
vd Trelleborgshem

Jesper Månsson
vd Höganäshem

Ulrika Ericsson
vd Treklövern Bostads AB i Klippan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev