Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Cyklister ska ha minst lika mycket i avdrag som bilister

Staten måste hjälpa kommunerna att främja cykling. Återinförd elcykelpremie, ett reseavdrag oberoende av fordon och snabbcykelvägar mellan städer är tre förslag från Daniel Helldén, (MP) trafikborgarråd Stockholms stad.

Publicerad: 23 september 2019, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med dessa förändringar förbättras förutsättningarna för cykling i Sverige, skriver Daniel Helldén (MP).

Foto: MP


Ämnen i artikeln:

Miljöpartiet

Cykling är inte bara ett miljövänligt alternativ till bilen – det är dessutom bra för folkhälsan och minskar risken för flera stora folksjukdomar. Enligt en studie med 260 000 pendlare i Storbritannien minskade risken för cancer med 45 procent och risken för hjärtsjukdomar med 46 procent. Även när man väger in risken för olyckor och exponering för luftföroreningar så visar flera studier att fördelarna för hälsan med att cykla ändå överväger. Cykeln är även både yteffektiv och snabb inte minst i stadsmiljö, vilket talar för cykeln som transportslag när den moderna staden byggs och trafiksystemet successivt reformeras.

I Stockholms stad har vi tydligt prioriterat framkomlighet för oskyddade trafikanter, det vill säga gående och cyklister, sedan jag blev trafikborgarråd 2014. Den första cykelmiljarden 2014-2018 fokuserade på att pendlingsstråken för cykling skulle få en högre standard, med trafikseparering och bredare cykelbanor så långt det är möjligt. Den nya cykelmiljarden 2019-2022 klubbades på det senaste mötet med trafiknämnden i Stockholms stad och kommer fortsätta att förbättra pendlingsstråken men även gå till att förstärka kopplingen mellan pendlingsstråken och målpunkter som idrottsplatser, skolor och lokala centrum.

Mer kan göras även av oss på kommunal nivå, men det vore önskvärt med ett större engagemang även från statlig sida. Trafikverket ser motortrafik och tåg som de enda transportslagen, regeringen strök under förra året planerna på snabbcykelvägar mellan Sveriges större städer och elcykelpremien har avskaffats. Jag föreslår tre förändringar:

1. Återinför elcykelpremien

Naturvårdsverkets utvärdering visar att varannan resa med de elcyklar som fick ekonomiskt stöd ersatte en bilresa. Det är siffror som visar på en hög klimatnytta med elcykelpremien. Inte heller är elcyklar det storstadsfenomen de anklagats för att vara, utvärderingen visar på att en väldigt stor del av premien gick till boende utanför storstadsregionerna.

2. Gör reseavdraget oberoende av vilket fordon du reser med

För ett tag sedan presenterades en utredning som gjort en översyn av reseavdraget. Nu är det hög tid att reformera detta och göra det oberoende av vilket fordon du reser med. Den cykelpendlare som reser samma sträcka som en bilpendlare bör också få (minst) samma ersättning i reseavdrag.

3. Bygg snabbcykelvägar till Sveriges städer

När regeringen valde av stryka planerna på snabbcykelvägar hänvisades till oklarheter kring väghållaransvaret. I stället bör ett tydligt väghållaransvar definieras, planerna återupptas och staten skjuta till pengar för finansiering. Varför skulle Trafikverket enbart kunna ta sitt ansvar för asfalt det ska köra motorfordon på, men inte för en parallell cykelväg? Snabbcykelvägar mellan större städer har byggts i många andra länder med gott resultat och borde kunna byggas även i Sverige!

Med dessa tre förändringar skulle förutsättningarna för cykling i Sverige förbättras ytterligare. Cyklingen har bara i Stockholm fördubblats på femton år. Om staten gör armkrok med landets kommuner så kan cyklingen öka ytterligare.

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Miljöpartiet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev