fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Coronakrisen är inte över för transportsektorn”

Att regeringen valt att förlänga omställningsstödet till företag är mycket välkommet men fler åtgärder behövs. Stödinsatserna till transportbranschen måste fortsätta om vi ska undvika att bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter krisen, skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och samhällspolitiska chef Tina Thorsell.

Publicerad: 8 september 2020, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Stödet på tre miljarder kronor som gick till kollektivtrafiken i våras är förbrukat,” skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell.

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Löfven 2TransporterKollektivtrafikFlygtrafik

Även om den djupaste delen av coronakrisen kanske är förbi är krisen långt ifrån över för många branscher. I mars tappade passagerartrafiken mer eller mindre över en natt, 80-90 procent av omsättningen. Och läget är inte så värst mycket bättre i dag. För att inte behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter krisen måste stödinsatserna fortsätta.

I våra grannländer Danmark och Norge finns goda exempel på fungerande stöd. De danska och norska regeringarna har sjösatt stödåtgärder för att mildra sommarens omsättningsfall. Stöd som går direkt till drabbade företag inom besöksnäringen, inklusive transportföretag som turistbussföretag och flygbolag. Som så många gånger tidigare under den här krisen kan vi konstatera att regeringarna i våra grannländer har agerat snabbare och kraftfullare än den svenska.

Det är givetvis mycket positivt att den svenska regeringen förlänger omställningsstödet. Men fler åtgärder och riktade insatser krävs. Flera företag efterfrågar fortsatt möjlighet med korttidsarbete till 80 procent och sänkta arbetsgivaravgifter. Detta är nödvändigt för att de ska kunna överleva och erbjuda arbetstillfällen efter krisen. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna sänktes arbetsgivaravgifterna för företagen och egenavgifter för enmansföretagen i våras fram till den 30 juni. Vi anser att företag som fortfarande har stort omsättningsfall ska få fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter under 2020.

Sverige är beroende av ett livskraftigt flyg men flyget, servicebolagen och infrastrukturen som omger flyget är i spillror. Riksdagen har beslutat om ett kapitaltillskott på drygt 3,1 miljarder kronor till Swedavia och 100 miljoner till 22 av 32 regionala flygplatser. Tillskottet till de regionala flygplatserna motsvarar ungefär en tredjedel av det belopp Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ansåg skulle behövas. Riksdagen har även beslutat att ersätta Luftfartsverket med 900 miljoner som ekonomiskt stöd för uteblivna intäkter. Samtidigt har de andra flygtrafikledningsaktörerna i landet lämnats utan stöd, trots att även dessa tappat merparten av sina intäkter. Det hotar driften på de regionala flygplatserna och kan innebära en risk för samhällsviktigt flyg. Här behöver det tillföras resurser.

Under hösten är rekommendationen från myndigheter att vi fortsatt ska avstå från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken. Stödet på tre miljarder kronor som gick till kollektivtrafiken i våras är dock förbrukat.

För att landets regioner och trafikföretag ska kunna fortsätta köra kollektivtrafikens bussar med tillräckligt många turer och tillräckligt med plats på bussen när biljettintäkterna rasar behöver regeringen omgående ge förnyade stöd. För de trafikföretag som får en del av sin ersättning från regionen baserad på antalet resande behöver stödpengarna också säkra deras intäkter för ett robust system med tillräckligt utbud och tillräcklig plats på bussen. Här ser situationen i dag olika ut i olika regioner. Ett gott exempel är SL, Trafikförvaltningen Region Stockholm, som föredömligt och i dialog med sina trafikföretag har valt att upprätthålla ett robust system.

Utan fungerande transporter har vi inget samhälle på sikt. För att inte behöva bygga upp stora delar av persontransportsektorn på nytt efter krisen måste stödinsatserna fortsätta. Våra grannländer Danmark och Norge sjösatte kontantstöd till drabbade näringar tidigare än Sverige i våras. De har nu dessutom förlängt stöden och utvecklat dem. Vi bör följa deras exempel.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev