lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Chefer prioriterar bort sin egen hälsa

Chefer är så pressade att de tvingas åsidosätta sin egen hälsa för att klara av sitt ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Ett närvarande ledarskap är nödvändigt för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatserna, skriver förbundsordförandena för Unionen och Vision.

Publicerad: 27 maj 2019, 02:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett hållbart arbetsliv kräver närvarande chefer. Foto: #239095/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Offentlig sektorOhälsaArbetsmiljöSjukfrånvaroSjukskrivningarArbetsgivare

Undersökningen Chefsliv, gjord av Novus på uppdrag av Unionen och Vision, visar att situationen för svenska chefer är allvarlig. Chefernas tid inom både offentliga och privata verksamheter är så pressad att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva, svarar sju av tio chefer. Endast drygt tre av tio chefer svarar att de har tillräckligt med tid för att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva.

Chefer, som förväntas ta ansvar för medarbetarnas arbetsmiljösituation, har inte möjlighet att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva. Och konsekvenserna är uppenbara. Sjukfrånvaron bland chefer har ökat med 50 procent mellan 2014 och 2018, enligt en undersökning från Previa.

Att chefer saknar förutsättningar för sitt ledarskap är problematiskt. Forskningen pekar tydligt ut att ett närvarande ledarskap kan bidra till friskare arbetsplatser. Ett närvarande ledarskap där chefer ser, motiverar och coachar sina medarbetare fungerar som en friskfaktor och gör att medarbetarna bättre klarar utmaningarna i arbetslivet.

Den arbetsrelaterade ohälsan är ett stort samhällsproblem. Sjukskrivningar till följd av stress har mer än fördubblats från 2007 till 2016. Och sjukfrånvarons kostnader för arbetsgivare och samhället i form av utbetalad sjukpenning och rehabiliteringspenning uppgick 2018 till dryga 33 miljarder kronor.

Det är ofattbara summor som skulle kunna användas till så mycket annat – om människor inte blev sjuka av sina jobb. Det är bra att kraven på arbetsgivare skärpts genom Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som kom 2016. Föreskriften ställer stora krav på chefer att arbeta systematiskt och förebyggande för en god psykosocial arbetsmiljö.

Vår undersökning visar också att cheferna är väl medvetna om sitt ansvar för att fånga upp anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Problemet handlar därför inte om okunskap, utan om bristande förutsättningar för cheferna att leda. Bristen på stödjande processer som kan frigöra tid när det gäller exempelvis HR, administration och IT är påtaglig.

Om vi ska lyckas vända trenden med den växande ohälsan och stressen i arbetslivet måste vi börja med att se över och åtgärda chefernas egen situation.

Vision och Unionen uppmanar arbetsgivare att:

Systematiskt och kontinuerligt se över chefernas förutsättningar för att klara sitt arbetsmiljöuppdrag.
Se till att det finns stödstrukturer runt chefer för, ekonomistöd, HR-insatser och lokalfrågor.
Organisera verksamheten så att antalet medarbetare per chef är rimligt Ett färre antal medarbetare ökar förutsättningarna att kunna vara närvarande som chef.

Tillsammans organiserar Vision och Unionen närmare 120 000 chefer inom välfärden och det privata näringslivet. Våra chefsmedlemmar har valt ett chefsuppdrag för att de brinner för att leda och göra skillnad. Men de är inga superkvinnor och supermän. Chefer behöver – precis som alla andra yrken – rimliga villkor för att kunna leverera med kvalitet.

Ett hållbart arbetsliv kräver närvarande chefer som har tid att coacha och se sina medarbetare. Våra medlemmar ska inte behöva välja mellan sin egen hälsa och medarbetarnas – vi har inte råd att låta jobbstressen fortsätta skena.

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev