fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

C: Vi får aldrig tillåta att hot och hat mot politiker normaliseras

Förtroendevalda på olika nivåer runt om i vårt land utsätts för hot och hat, och frågan är hur mycket man ska behöva stå ut med som politiskt aktiv? Vi kan inte längre blunda, vi behöver säkerställa att vår liberala demokrati värnas och att politiskt engagerade personer ska känna sig trygga i sitt arbete och engagemang, skriver Centerpartiets distriktsordförande i Sverige.

Publicerad: 18 november 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Som distriktsordförande för Centerpartiet i olika delar av Sverige är vi medvetna om att vi står inför ett valår där trycket på våra förtroendevalda och debattklimatet hårdnar än mer,” skriver debattörerna. Foto: Måns Langhjelm/TT


Ämnen i artikeln:

Val 2022CenterpartietHot

I dagarna presenterades politikernas trygghetsundersökning av Brottsförebyggande rådet (Brå), som visar att var fjärde förtroendevald någon gång under 2020 har varit utsatt för trakasserier, hot eller våld. Det är en minskning från föregående mätning då var tredje uppgav att de varit utsatta, men det är fortfarande oacceptabelt. 

Undersökningen ger oss en bild av läget, men också en indikation om vad vi kan vänta oss inför valåret 2022. Även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit fram en studie på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som identifierar hur hotet och hatet tar form i den digitala miljön. Det förekommer fördomar om politiker på sociala medier, där de pekas ut både som individer och kopplat till parti.

När politiker blir uthängda, får utstå personpåhopp och när även familj och anhöriga dras in, då backar en del. Det kan börja med att förtroendevalda begränsar sig i hur de skriver eller uttalar sig, så kallad självcensur. Det kan också handla om påtryckningar och hot inför att beslut ska fattas. Konsekvenser kan på sikt bli att färre väljer att engagera sig, att politikerförakt byggs upp och att fler förtroendevalda väljer att hoppa av. Det är en oroväckande utveckling. Vi behöver jobba tillsammans för att debattklimatet ska bli bättre och att stödet till förtroendevalda ska förstärkas. Vi behöver ha nolltolerans mot hot, hat och trakasserier.

Centerpartiet vill att besluten ska fattas så nära människan som möjligt och då är det viktigt att vi har företrädare lokalt och regionalt. Majoriteten av alla förtroendevalda är fritidspolitiker och engagerar sig vid sidan av sin ordinarie sysselsättning. Oavsett om det handlar om fritids- eller yrkespolitiker är det viktigt att politiska företrädare är goda förebilder. Visst finns det meningsskiljaktigheter, men politiska meningsmotståndare ska hålla god ton och visa hyfs gentemot varandra. Politiska företrädare ska också visa vägen för en spänstig politisk debatt i god ton. Förhoppningsvis kan det sedan sprida sig som ringar på vattnet ut i hela vårt samhälle.

Som distriktsordförande för Centerpartiet i olika delar av Sverige är vi medvetna om att vi står inför ett valår där trycket på våra förtroendevalda och debattklimatet hårdnar än mer. Så låt oss göra gemensam sak över partigränserna, med media och i hela vårt samhälle för att värna demokratin i vårt land – genom att skapa ett bättre debattklimat, stötta förtroendevalda på olika plan och genom att aldrig normalisera hot, hat eller trakasserier.

Henrik Oretorp
Distriktsordförande, C i Halland 

Michaela Haga
Distriktsordförande, C i Stockholms län

Magnus Larsson
Distriktsordförande, C i Blekinge

Jenny Drugge
Distriktsordförande, C i Dalarna

Anne Sörqvist
Distriktsordförande, C i Fyrbodal

Johan Malmros
Distriktsordförande, C i Gotland

Hans Jonsson
Distriktsordförande, C i Gävleborg

Jakob Edshage
Distriktsordförande, C i Göteborg

Mats Gärd
Distriktsordförande, C i Jämtland

Per Eriksson
Distriktsordförande, C i Jönköpings län

Stihna Evertsson
Distriktsordförande, C i Kalmar län

Andreas Håkansson
Distriktsordförande, C i Kronoberg

Johan Gröhn
Distriktsordförande, C i Norrbotten

Lennart Haglund
Distriktsordförande, C i Sjuhärad

Ulrika Johansson
Distriktsordförande, C i Skaraborg

Leif Sandberg
Distriktsordförande, C i Skåne

Karin Ernlund
Distriktsordförande, C i Stockholms stad

Martina Johansson
Distriktsordförande, C i Sörmland

Catarina Deremar
Distriktsordförande, C i Uppsala län

Anders Ådahl
Distriktsordförande, C i Västra Götaland Västra

Anna-Lena Carlsson
Distriktsordförande, C i Värmland

Mattias Larsson
Distriktsordförande, C i Västerbotten

Ida Staffrin
Distriktsordförande, C i Västernorrland

Elisabet Sannesjö
Distriktsordförande, C i Västmanland

Linda Larsson
Distriktsordförande, C i Örebro län

Birgitta Gunnarsson
Distriktsordförande, C i Östergötland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Val 2022CenterpartietHot

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev