lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

C: Strandskyddet får inte hindra skärgården att leva och utvecklas

Strandskyddsutredningens förslag hotar att lägga en död hand över utvecklingen i Stockholms skärgård och Mälarens strandlinje, skriver flera centerpartistiska politiker.

Publicerad: 7 maj 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förslagen i strandskyddsutredningen innebär inte den förändring i grunden som utlovats, menar debattörerna.

Foto: Maria Groth/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

StrandskyddStockholmCenterpartiet

Strandskyddsutredningens intentioner var goda. Syftet var att differentiera strandskyddet och göra det ”betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden”. Men i utredningen presenteras flera förslag som skulle påverka skärgårdens och Mälarens utveckling mycket negativt.

Det största problemet för Stockholmsregionen är utredningens utgångspunkt att strandskyddet ska stärkas i tätbefolkade områden med högt exploateringstryck. Problemet för Stockholms skärgård och Mälaren är uppenbart, och utredningen konstaterar det själv: landets mest tätbefolkade kommuner ligger i Stockholms län, och i hela länet finns ett högt exploateringstryck.

LÄS OCKSÅ: Nya strandskyddsreglerna – ett hot eller en möjlighet? 

Konsekvenserna blir att småföretagare inte kan utveckla sina verksamheter, ö-bor får inte bygga på sina tomter och människor som vill flytta ut i skärgården kan inte göra det, eftersom de inte får bygga. Därmed hotar utredningen nu att lägga en död hand över utvecklingen i hela Stockholms skärgård och Mälarens strandlinje. 

Särskilt oroväckande är förslaget om särskild restriktivitet för dispenser. Förslaget är att ansökningar om dispens från strandskyddet ska kunna avslås om platsen ligger inom 3 km från bebyggelse. Men på många av kärnöarna i Stockholms skärgård finns större delen av öns strandlinje inom 3 km från dess centrumområde. Konsekvenserna blir alltså att strandskyddet omöjliggör någon som helst utveckling på skärgårdens kärnöar. 

LÄS OCKSÅ: Tuffa förhandlingar om strandskyddet väntar 

För Stockholms skärgårds och Mälarens fortsatta utveckling vill vi att regeringen ska:

Dra tillbaka förslaget om särskild restriktivitet. Att ytterligare skärpa tillämpningen av de särskilda skälen skulle i praktiken göra det omöjligt att få strandskyddsdispens i Stockholms län. Strandskyddet skulle därmed bli betydligt mer långtgående än vad syftet kan ha varit. 

Låta kommunerna få större inflytande över strandskyddet. Det är positivt att utredningen öppnar upp för kustkommunerna att peka ut landsbygdsområden i översiktsplanen. Men kriterierna gör att de i praktiken inte blir tillämpningsbara i skärgården där bebyggelsen av nödvändighet är samlad till de strategiskt utsedda kärnöarna. 

Inkludera turismen i de areella näringarna. Vi välkomnar förslaget att utreda ytterligare lättnader för de så kallade areella näringarna, men vi vill att dessa även omfattar besöksnäringen. Många av kärnöarna i Stockholms skärgård livnär sig på turismen. Verksamheterna bidrar till allmänhetens tillgång till skärgården. Men enligt det förslag som ligger kommer de inte kunna undantas från strandskyddet.

Slopa omsättningskravet. Det är småföretagarna som håller skärgården levande. Men enligt utredningen ska verksamheten, för att kunna omfattas av lättnader, ”medföra ett tillskott av betydelse till näringsidkarens försörjning”. Eftersom skärgårdsföretagen i stor utsträckning är säsongsbetonade uppnår de inte omsättningskraven på de få månader som de är verksamma. 

Förslagen i strandskyddsutredningen innebär inte den förändring i grunden som utlovats och innan en proposition läggs fram måste regeringen ta betydligt större hänsyn till förutsättningarna i Stockholms skärgård och runt Mälaren. Med regeringens förslag skulle strandskyddet bli som starkast där det inte behövs, i folks trädgårdar, och där det gör som störst skada för utvecklingen av en levande skärgård. 

Kristina Lång, kommunalråd (C) Värmdö

Gustav Hemming, skärgårdsregionråd (C)

Michaela Haga, distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län

Johan Krogh, biträdande kommunalråd (C) Nacka

Tage Gripenstam, kommunalråd (C) Södertälje

Hans Peters, kommunalråd (C) Nacka

Alireza Akhondi, riksdagsledamot (C)

Henrik Lundin, ordförande Centerpartiet Tyresö

Ann-Christin L Frickner, kommunalråd (C) Upplands Väsby 

Fredrik Östman, gruppledare (C) Vaxholm

Ove Wallin, kommunalråd (C) Ekerö

Anders Olander, kommunalråd (C) Norrtälje kommun

Anne-Li Hilbert, gruppledare (C) Österåker

Magnus Persson, regionfullmäktigeledamot (C) Region Stockholm 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev