Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

C: Kampen för klimatet måste börja på hemmaplan

Sveriges kommuner och regioner skulle kunna göra och behöver göra mer för klimatet, men de behöver statens hjälp, skriver kommunfullmäktiges ordförande i Sala Carola Gunnarsson (C) och kommunalrådet i Norrköping Karin Jonsson (C).

Publicerad: 23 februari 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Statsbidraget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor inte är tillräckligt,” skriver Carola Gunnarsson (C) och Karin Jonsson (C).

Foto: Nils Jakobsson / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KlimatKommunerRegionerSKR

Klimatet är en global fråga, men arbetet med att möta klimatutmaningarna måste börja på hemmaplan, på den lokala och regionala nivån. Därför ställer sig Centerpartiet bakom den skrivelse som Sverige Kommuner och Regioner (SKR) beredningen för samhällsbyggnad antog och som styrelsen beslutade att skicka vidare till regeringen. Men det räcker inte, staten måste skjuta till mer.

Skrivelsen har två huvudbudskap. För det första anser SKR att regeringen bör ge länsstyrelserna bistånd i form av kostnadsfria underlag till klimatanpassning på översiktsplanenivå från länsstyrelserna. För det andra menar SKR att statsbidraget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor inte är tillräckligt. Kommuner och regioner kan söka bidrag för åtgärder som kan förebygga naturolyckor som till exempel översvämningar eller för att förstärka mark där det finns risk för ras. De 75 miljoner kronor som finns för budgetår 2020 är långt från tillräckligt.

I SKR har vi i Centerpartiet under många år varit med och drivit frågor om kommuner och regioners förutsättningar att arbeta med att anpassa sina verksamheter till de klimatutmaningar vi står inför.  Och runt om i Sverige görs mycket bra för klimat och miljö, från stora och långsiktiga planer till mindre insatser. Till grund för mycket av det arbetet ligger Agenda 2030. Användningen av FN:s globala mål ökar på lokal och regional nivå, vilket vi tycker är mycket bra.

Kommuner och regioner måste dock få mer stöd från staten för att klara sina uppdrag. Den aktuella skrivelsen är ett exempel på just det, att staten måste öka och förbättra sitt stöd till åtgärder för klimatanpassningar i kommuner och regioner. Men staten kan göra mer än att skjuta till mer pengar. Ett sådant exempel är att statliga myndigheter har ansenliga mängder kunskap och faktamaterial som kommuner och regioner bör ha fri tillgång till.

Vi i Centerpartiet tar klimatutmaningarna på största allvar, det visar vi dagligen i de 200 kommuner och 20 regioner där vi är med och styr. Arbetet för en bättre miljö måste bedrivas i EU och internationellt, på nationell nivå, men också lokalt och regionalt i Sverige. Genom en sådan pragmatisk helhetssyn når vi påtagliga resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till jobb som leder till en bättre miljö, ökade inslag av fossilfri energi, ökat kretsloppstänk, högre självförsörjningsgrad och så vidare.

Sveriges kommuner och regioner skulle kunna göra och behöver göra mer med statens hjälp. Den skrivelse som nu skickats vidare till regeringen är därför av stor betydelse för det fortsatta och förstärkta arbetet för klimatet som sker på lokal och regional nivå runt om i landet. Det är en bra början, men det räcker inte. Vi i Centerpartiet menar att staten måste ta ett ännu större ansvar för att vi tillsammans ska kunna möta de stora klimatutmaningarna.

Carola Gunnarsson, kommunfullmäktiges (C) ordförande Sala

Karin Jonsson, kommunalråd (C) Norrköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatKommunerRegionerSKR

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev