tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bygga nytt är inte lösningen”

Bostadsbeståndet skulle kunna utnyttjas mer effektivt än i dag. Vi vill se mindre fokus på nyproduktion och mer samarbete mellan bostadsbolag, skriver Global Utmaning.

Publicerad: 10 mars 2022, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Boverket uppskattar att 59 000 bostäder behöver byggas årligen. Men det är ett för smalt synsätt som missar hur ineffektivt bostadsbeståndet utnyttjas i dag, skriver Global Utmanings bopolitiska rådgivare. Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT


Ämnen i artikeln:

AllmännyttanBostadsbyggandeFastigheterSegregation

Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning har i tre år fört samtal med aktörer på bostadsmarknaden om utmaningar och lösningar för att nå FN:s globala mål. Vi behöver tänka nytt! Det krävs en social bopolitik som utgår från människor - inte produktion.

Bara genom en aktiv och samlad bostadspolitik kan vi lösa utmaningar som segregation, kriminalitet och klimatkrisen. Som rådgivare till Global Utmaning vill vi lyfta tre frågor som regeringen bör prioritera:

01.Utnyttja beståndet bättre. Ökat bostadsbyggande beskrivs ofta som lösningen på bokrisen: Boverket uppskattar att 59 000 bostäder behöver byggas årligen. Men det är ett för smalt synsätt. Det missar hur ineffektivt bostadsbeståndet utnyttjas i dag och förbiser de 50 000 hushållen i akut behov av bostad.  

Det kommunala bostadsförsörjningsuppdraget är i dag ensidigt fixerat vid nyproduktion. Men det är resurskrävande och löser inte akuta problem. Hela beståndet måste involveras för att säkerställa en mångfald av upplåtelseformer och storlekar. Även åtgärder som läker uppdelade områden och stadsdelar måste ingå; det skulle motverka segregation och minska resursförbrukningen. För detta krävs en ny typ av platssamverkan där staten kan bidra genom att skapa incitament och tydliggöra kommunernas ansvar.

02.Hela kedjan måste ta ansvar. Mellan produktion och förvaltning råder en uppdelning av ansvar. Byggherrarna står i regel för nyproduktion och förvaltar sällan den färdiga byggnaden. De saknar därför incitament att använda hållbara material, se över byggfusk och svinn och bygga till rimliga priser. Vi ser allt längre kedjor där huvudentreprenören har flera led av underentreprenörer. Det skapar en okontrollerad samt ekonomiskt och miljömässigt kostsam produktionskedja. 

Byggfusk- och fel kostar svindlande 100 miljarder kronor per år. Under 2020 investerades 546 miljarder kronor i byggbranschen – alltså gick 18 procent av investeringarna förlorade. Det ger höga byggnadskostnader som i slutänden betalas av de boende. Kedjorna gömmer också kopplingar till organiserad brottslighet. Regeringen har lovat att vända på varje sten för att bekämpa gängkriminaliteten – men tycks glömma bostadsfrågan. 

03.Bryt dödläget och skapa förändring. Bostadskrisen har förstärkt pandemins konsekvenser och riktat fokus mot sambandet mellan trångboddhet, socioekonomisk utsatthet och segregation. Men det finns ett möjlighetsfönster: lokalbeståndet behöver rustas upp samtidigt som nya möjligheter att jobba hemifrån påverkar vårt resande samt behov av service och rekreation. Tyvärr ser inte alla möjligheterna. Branschaktörer fortsätter att verka i silos vilket motarbetar en förändring av bostadspolitiken. Det som krävs är samverkan mellan bostadsbolag och kommuner samt engagemang från det lokala näringslivet och civilsamhället.

Efter samtal med parterna ser vi att det går att överbrygga skillnader genom gränsöverskridande samtal och politisk vilja. Men mest av allt behövs en aktiv och samlad bostadspolitik som främjar samarbeten. Det behövs nya sätt att finansiera bostadsprojekt, till exempel med sociala obligationer eller sociala lån där fastighetsägare förbinder sig till långsiktiga sociala mål. 

Vi efterlyser därför ett statligt ramverk som uppmuntrar till nya typer av samarbeten och utmanar vedertagna idéer om hur bostadskrisen bör lösas. Bostadspolitiken är och måste få lov att vara en grundbult för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Det vilar, menar vi, ett ansvar på regeringen att visa vägen för en sådan utveckling.

Carl-Johan Engström
Senior rådgivare Global Utmaning, professor em KTH

Sophie Nachemson-Ekwall
Senior rådgivare Global Utmaning, forskare på Handelshögskolan i Stockholm

Monica von Schmalensee
Senior rådgivare Global Utmaning, arkitekt SAR/MSA

Gun-Britt Mårtensson
Senior rådgivare Global Utmaning, f d förbundsordförande HSB

Christer Larsson
Senior rådgivare Global Utmaning, f d stadsbyggnadsdirektör

Tove Ahlström
Vd Global Utmaning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev