Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bygg vidare på det som fungerar: lokala jobbspår”

Genom att skala upp arbetet med lokala jobbspår kan vi komma till rätta med såväl långtidsarbetslösheten som de stora rekryteringsbehoven, anser Lil Ljunggren Lönnberg, Dua.

Publicerad: 30 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).


Ämnen i artikeln:

ArbetslöshetRekryteringArbetsmarknad

Sverige har trots högkonjunktur inte lyckats pressa tillbaka långtidsarbetslösheten. Debatten har präglats av frustration över att det verkar omöjligt att använda insatser som faktiskt ger effekt. 

Under fem år har vi på Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) i samråd med kommuner och arbetsförmedling utvecklat konceptet med lokala jobbspår. Genom att skala upp detta arbete kan vi komma till rätta med såväl långtidsarbetslösheten som de stora rekryteringsbehoven. 

LÄS MER: ”Svårt få ut dem som står längst från arbetsmarknaden”

Till skillnad från det vanliga sättet att arbeta för att stödja långtidsarbetslösa tar jobbspåren sin utgångspunkt i arbetsgivares rekryteringsbehov. Ett jobbspår består av en kedja av insatser som svarar mot arbetsgivarens behov och ger arbetslösa de kunskaper som motsvarar behoven. Ofta är yrkesutbildning i kommunal regi den viktigaste insatsen, kombinerad med stödjande insatser från Arbetsförmedlingen. Att jobbspåret leder till anställning är en stark drivkraft. 

Dua har genom enkäter till kommunerna följt upp jobbspårens resultat. Sedan de introducerades 2018 har över 12 000 deltagare fullföljt ett lokalt jobbspår, inom många olika branscher och hos flera tusen arbetsgivare. Majoriteten av deltagarna är kvinnor och cirka 80 procent saknar fullföljd gymnasieutbildning. Enligt den senaste mätningen hade närmare 90 procent av deltagarna i vissa branscher fått anställning. Det är betydligt bättre resultat än för andra insatser hos Arbetsförmedlingen. 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har utvärderat ett jobbspår för nyanlända i Göteborg. De konstaterar att aktiviteterna genomförs mer intensivt och kostnaden för jobbspåret är väsentligt lägre än för alternativa insatser. IFAU konstaterar också att samtliga verktyg som används i jobbspåret redan finns tillgängliga hos kommunerna och Arbetsförmedlingen, samt att det går att skala upp insatsen. 

Varför finns inte fler lokala jobbspår? Antagligen beror det på den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen, upplevelsen i kommunerna att deras roll i arbetsmarknadspolitiken är otydlig och på att förändringarna inom yrkesvux ännu inte fått fullt genomslag. Dessutom är kunskapen hos arbetsgivarna om jobbspåren dålig. 

Men låt inte dessa otydligheter och tveksamheter hindra jobbspåren! Dua avslutar sitt uppdrag om ett halvår. Därför vill jag uppmana alla kommuner att ta till vara möjligheten att bygga vidare på det som fungerar. Låt jobbspåren vara en bärande del i samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Låt oss använda det verktyg som ger resultat!  

Lil Ljunggren Lönnberg
Ordförande Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev